เปิดคลินิกความงามอย่างไรให้อยู่รอด !!

by | Apr 1, 2020 | ธุรกิจคลินิกความงาม | 0 comments

เปิดคลินิกความงามอย่างไรให้อยู่รอด

จากข้อมูลสถิติที่พบว่า ธุรกิจเสริมความงามและศัลยกรรมในปัจจุบันมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมากและยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

แม้ธุรกิจเสริมความงามจะเติบโต แต่ก็ต้องเผชิญการแข่งขันที่เข้มข้นรุนแรง ในแต่ละปีมีคลินิกความงามเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เป็นที่น่าสนใจว่าคลินิกความงามทั้งที่เปิดมาแล้ว และ ที่กำลังจะเปิดใหม่ จะทำอย่างไรในอยู่รอดได้ในตลาด เนื่องจากคลินิกความงามต่างก็มีผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน จึงตัดราคากันเอง

หัวใจของการอยู่รอดในคลินิกความงาม คือ การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า ซึ่งมาจากกลยุทธ์หลัก 5 แนวทาง คือ

1. บริการตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภค

เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มลูกค้าที่เข้ารับการบริการจากสถานเสริมความงามมีหลากหลายกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน

ในปี 2563 ประเทศไทยจะต้องเข้าสู่ยุคสังคมสูงวัย จะมีผู้สูงอายุที่ดูแลตัวเองมากขึ้น ซึ่งจำเป็นที่คลิกนิกความงามต่างๆ ต้องปรับตัวเองเพื่อกลุ่มนี้ เช่น ต้องมีการออกผลิตภัณฑ์ หรือเทคโนโลยีที่ตอบ สนองเขาได้

นอกจากนี้ยังมีเรื่อง “ เทรนด์การดูแลสุขภาพ” ที่กำลังได้รับความนิยม ทำให้ผู้คนจำนวนมากหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองกันมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ตนเองมีสุขภาพร่างกาย รวมทั้งภาพลักษณ์ภายนอกที่ดูดี จึงนิยมหันมาเข้าใช้บริการในคลินิกความงามมากขึ้น

 ดังนั้นธุรกิจเสริมความงามจึงควรศึกษาพฤติกรรมลูกค้าเพื่อที่จะ “ออกแบบบริการ” ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

2. เทคโนโลยีที่ทันสมัย  เนื่องจากธุรกิจเสริมความงามนั้นเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอย่างมาก  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการต้องปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ และ บริการให้ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและลดต้นทุน

3. การรักษามาตราฐานคุณภาพของการให้บริการ

การอยู่รอดของคลินิกความงาม ไม่ได้เกิดจากความทันสมัยของเครื่องมือเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว ควรให้ความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าที่มาใช้บริการ  การดูแลเอาใจใส่  และทำให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป

4. การสื่อสารทางการตลาด

คลินิกความงาม ควรเลือกใช้ช่องทางสื่อสารทางการตลาดที่เหมาะสม ให้เหมาะกับไลฟสไตล์ของกลุ่มเป้าหมาย

5. ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า

เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญมาก ทั้งความซื่อสัตย์ในการให้คำแนะนำบริการที่เหมาะสมกับลูกค้า และ ราคาค่าบริการที่ยุติธรรม รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อตกลงที่นำเสนอลูกค้าไว้

ในการทำธุรกิจคลินิกความงาม แม้จะอยู่ในตลาดการแข่งขันที่ดุเดือด หากเจ้าของธุรกิจ สามารถ “ออกแบบสินค้า บริการ” ที่ตรงความต้องการของผู้บริโภค  รักษาคุณภาพมาตรฐานในการบริการ   และ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าได้ ก็จะทำให้อยู่รอดในธุรกิจความงามได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

วางระบบ บริหารคลินิกความงามอย่างไร ? ให้เวิร์ค !!!

วางระบบ บริหารคลินิกความงามอย่างไร ? ให้เวิร์ค !!!

เตรียมความพร้อมในธุรกิจความงามแล้วอย่าลืมโฟกัส ! การวางระบบ การบริหารคลินิกความงามการจัดการในทุกๆส่วนต้องดำเนินการให้ราบรื่นที่สุดด้วยค่ะ.สำหรับท่านที่สนใจ"...

read more
เปิดธุรกิจคลินิกเสริมความงาม #อย่าลืม วางแผนภาษีธุรกิจ !

เปิดธุรกิจคลินิกเสริมความงาม #อย่าลืม วางแผนภาษีธุรกิจ !

สิ่งที่ผู้ประกอบการคลินิกความงามต้องเตรียมความพร้อมนอกจากเรื่องความรู้ ความเข้าใจด้านการตลาดทัั้งด้านการปฏิบัติการ การเลือกทำเล การจัดการทรัพยากรบุคคลด้านการเงิน การวางแผนภาษี...

read more
ต้องการแพทย์มาประจำที่คลินิกความงาม ต้องทำอย่างไร ?

ต้องการแพทย์มาประจำที่คลินิกความงาม ต้องทำอย่างไร ?

 คอร์สอบรมสำหรับท่านที่ต้องการเปิดคลินิกความงามครบวงจร ตั้งแต่การปูพื้นฐาน การบริหารพนักงานการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจความงามจวบจนการจัดหาแพทย์ประจำคลินิกให้กับคุณที่สถาบัน Doctor...

read more

Get Started

พร้อมหรือยังที่ก้าวไปด้วยกัน

phone

089-944-1346

EMAIL

callcenterdr@gmail.com