เปิดคลินิกความงามอย่างไรให้อยู่รอด !!

by | Apr 1, 2020 | ธุรกิจคลินิกความงาม | 0 comments

เปิดคลินิกความงามอย่างไรให้อยู่รอด

จากข้อมูลสถิติที่พบว่า ธุรกิจเสริมความงามและศัลยกรรมในปัจจุบันมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมากและยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

แม้ธุรกิจเสริมความงามจะเติบโต แต่ก็ต้องเผชิญการแข่งขันที่เข้มข้นรุนแรง ในแต่ละปีมีคลินิกความงามเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เป็นที่น่าสนใจว่าคลินิกความงามทั้งที่เปิดมาแล้ว และ ที่กำลังจะเปิดใหม่ จะทำอย่างไรในอยู่รอดได้ในตลาด เนื่องจากคลินิกความงามต่างก็มีผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน จึงตัดราคากันเอง

หัวใจของการอยู่รอดในคลินิกความงาม คือ การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า ซึ่งมาจากกลยุทธ์หลัก 5 แนวทาง คือ

1. บริการตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภค

เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มลูกค้าที่เข้ารับการบริการจากสถานเสริมความงามมีหลากหลายกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน

ในปี 2563 ประเทศไทยจะต้องเข้าสู่ยุคสังคมสูงวัย จะมีผู้สูงอายุที่ดูแลตัวเองมากขึ้น ซึ่งจำเป็นที่คลิกนิกความงามต่างๆ ต้องปรับตัวเองเพื่อกลุ่มนี้ เช่น ต้องมีการออกผลิตภัณฑ์ หรือเทคโนโลยีที่ตอบ สนองเขาได้

นอกจากนี้ยังมีเรื่อง “ เทรนด์การดูแลสุขภาพ” ที่กำลังได้รับความนิยม ทำให้ผู้คนจำนวนมากหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองกันมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ตนเองมีสุขภาพร่างกาย รวมทั้งภาพลักษณ์ภายนอกที่ดูดี จึงนิยมหันมาเข้าใช้บริการในคลินิกความงามมากขึ้น

 ดังนั้นธุรกิจเสริมความงามจึงควรศึกษาพฤติกรรมลูกค้าเพื่อที่จะ “ออกแบบบริการ” ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

2. เทคโนโลยีที่ทันสมัย  เนื่องจากธุรกิจเสริมความงามนั้นเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอย่างมาก  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการต้องปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ และ บริการให้ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและลดต้นทุน

3. การรักษามาตราฐานคุณภาพของการให้บริการ

การอยู่รอดของคลินิกความงาม ไม่ได้เกิดจากความทันสมัยของเครื่องมือเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว ควรให้ความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าที่มาใช้บริการ  การดูแลเอาใจใส่  และทำให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป

4. การสื่อสารทางการตลาด

คลินิกความงาม ควรเลือกใช้ช่องทางสื่อสารทางการตลาดที่เหมาะสม ให้เหมาะกับไลฟสไตล์ของกลุ่มเป้าหมาย

5. ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า

เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญมาก ทั้งความซื่อสัตย์ในการให้คำแนะนำบริการที่เหมาะสมกับลูกค้า และ ราคาค่าบริการที่ยุติธรรม รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อตกลงที่นำเสนอลูกค้าไว้

ในการทำธุรกิจคลินิกความงาม แม้จะอยู่ในตลาดการแข่งขันที่ดุเดือด หากเจ้าของธุรกิจ สามารถ “ออกแบบสินค้า บริการ” ที่ตรงความต้องการของผู้บริโภค  รักษาคุณภาพมาตรฐานในการบริการ   และ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าได้ ก็จะทำให้อยู่รอดในธุรกิจความงามได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ที่ปรึกษาศัลยกรรมความงาม

ที่ปรึกษาศัลยกรรมความงาม

โอกาสในการเพิ่มรายได้ โดยไม่ต้องลงทุน ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมา การทำศัลยกรรมเสริมความงามได้กลายมาเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่อง เนื่องมาจากการปรับปรุงลักษณะร่างกายของตนเองให้ดูดีขึ้น...

read more
5 สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไป หลัง COVID-19

5 สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไป หลัง COVID-19

แนวโน้มตลาด wellness 5 ข้อที่จะพลาดไม่ได้ หลัง covid 19 แนวโน้มตลาด wellness ใหม่ๆ รู้ไว้ไม่ตกเทรน ในสถานการณ์ระบาดของไวรัส COVID-19 ในขณะนี้ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน...

read more
เปิดคลินิกความงาม แค่ฉีดโบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ ร้อยไหม อาจไม่รอด !!

เปิดคลินิกความงาม แค่ฉีดโบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ ร้อยไหม อาจไม่รอด !!

จากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่แพร่ระบาดหนักในประเทศจีน และอีกหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ทำให้สถาบันเสริมความงาม คลินิกความงาม ในกรุงเทพฯ  ปริมณฑล...

read more

Get Started

พร้อมหรือยังที่ก้าวไปด้วยกัน

phone

089-944-1346

EMAIL

callcenterdr@gmail.com