บริการของ “ด๊อกเตอร์คอสเมติกส์”

บริการของเราคือการช่วยให้คุณวางระบบธุรกิจคลินิกความงามได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะคลินิกความงามมีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย การวางระบบการให้บริการในคลินิก จึงมีความแตกต่างกัน ดังนั้นระบบงานที่ดีจะมีความสำคัญยิ่งต่อคุณภาพการบริการที่จะสร้างความประทับใจให้ลูกค้า และ ช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ

Operation Setup บริการวางระบบธุรกิจคลินิกความงาม

ก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจคลินิกความงามและวางระบบุรกิจ จึงต้องรู้ว่าคลินิกความงามของเรามีรูปแบบการบริการแบบใด รูปแบบการให้บริการของคลินิกความงาม จะสัมพันธ์กับการวางโครงสร้างต้นทุน โครงสร้างทีมงาน บุคลากร และระบบการปฏิบัติงาน

อย่างไรก็ดี คลินิกความงามลักษณะเดียวกัน ก็ไม่จำเป็นต้องมีระบบธุรกิจที่เหมือนกันเสมอไป ขึ้นอยู่กับว่า เป้าหมายและจุดขายที่แตกต่างกันของแต่ละคลินิกด้วย

ขั้นตอนในการวางระบบธุรกิจความงาม

1. การวางโครงสร้างธุรกิจ

การวางโครงสร้างธุรกิจคลินิกความงาม จะเป็นการวางรูปแบบการทำงานของทีมบุคลากร ซึ่งสามารถแบ่ง เป็น 3 ส่วน คือ

1. ทีมงานบริหาร มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายทิศทาง ซึ่งประกอบไปด้วย เป็นเจ้าของ หุ้นส่วน ลูกจ้างบริหารระดับสูง
2. ทีมพนักงานบริการ ได้แก่ ทีมมุคลากรที่ให้บริการหน้าร้าน ตั้งแต่  ผู้จัดการคลินิก  พนักงานทรีทเมนต์ แพทย์ 
3. ทีมงานเบื้องหลัง ได้แก่ พนักงานบัญชี ทีมสนับสนุนดูแลระบบ ทีมการตลาด เป็นต้น 
2. การวางระบบขั้นตอนการบริการ

การออกแบบงานบริการ และ การเลือกเครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับการให้บริการในคลินิกความงาม จะต้องเหมาะสมกับคอนเซ็บของคลินิก และ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มีการจัดทำคู่มือในการให้บริการอย่างละเอียด เพื่อควบคุมมาตรฐานการทำงาน โดยการจัดทำขั้นตอนการบริการก็ต้องคำนึงถึงรูปแบบของคลินิกเช่นกัน การวางระบบการบริการยังต้องรวมการรับมือลูกค้าที่มีปัญหา เพื่อให้เกิดการบริการที่ดีที่สุด และลดปัญหาร้ายแรงที่จะส่งผลกระทบต่อคลินิกมากที่สุด

3. การออกแบบตกแต่ง และ การวางผังพื้นที่การให้บริการตามมาตรฐานของสถานพยาบาล

การแบ่งโซนพื้นที่การให้บริการในคลินิกความงาม นอกจากจะต้องมีการวางผังพื้นที่ตามมาตรฐานของสถานพยาบาลแล้ว จะต้องมีการวางตำแหน่งเครื่องมือ อุปกรณ์อย่างเมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างสะดวกง่ายที่สุด รวมถึงจัดลำดับขั้นตอนในการทำงานอย่างรัดกุม เอื้อต่อกระบวนการปฏิบัติงานของทีมงาน ชึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพ และ ความรวดเร็วในการให้บริการ สร้างความประทับใจให้ผู้ใช้บริการ

การวางระบบคลินิกความงาม ยังรวมถึงการวางโครงสร้างต้นทุน การวิเคราะห์ทางการเงิน และ มีการประเมินคุณภาพการบริการอีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณจะได้จาก บริการวางระบบคลินิกความงามดยสถาบันด็อกเตอร์ คอสเมติกส์ (Doctor Cosmetics Center)

ถ้าคุณไม่อยากพลาดระบบคลินิกความงามที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จ สอบถามรายละเอียดตอนนี้

Get Started

พร้อมหรือยังที่ก้าวไปด้วยกัน

phone

089-944-1346

EMAIL

callcenterdr@gmail.com