บริการของเรา

ก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจคลินิกความงามและวางระบบุรกิจ ต้องรู้ว่าคลินิกความงามของ เรา มีรูปแบบการบริการแบบใด รูปแบบการให้บริการของคลินิกความงาม จะสัมพันธ์กับ การวางโครงสร้างต้นทุน โครงสร้างทีมงาน บุคลากร และระบบการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ ดี คลินิกความงามลักษณะเดียวกันไม่จำเป็นต้องมีระบบธุรกิจที่เหมือนกันเสมอไป ขึ้นอยู่ กับเป้าหมายของแต่ละคลินิก

บริการของเราคือการช่วยให้คุณวางระบบธุรกิจคลินิกความงามได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะคลินิกความงามมีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย การวางระบบการให้บริการใน คลินิก จึงมีความแตกต่างกัน ดังนั้นระบบงานที่ดี จะมีความสำคัญยิ่ง ต่อคุณภาพการ บริการที่จะสร้างความประทับใจให้ลูกค้า อีกทั้งยังเดินเคียงข้าง เป็นที่ปรึกษา เป็นพี่เลี้ยง และ จัดหาแพทย์ที่เชี่ยวชาญ เหมาะสม และมีคุณภาพ

บริการวางระบบธุรกิจคลินิกความงาม

ขั้นตอนในการวางระบบธุรกิจความงาม ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ส่วนแรกคือการวางโครงสร้างธุรกิจคลินิกความงาม ซึ่งเป็นการวางรูปแบบการทำงาน ของทีมบุคลากร ซึ่งสามารถแบ่ง เป็น 3 ส่วน คือ ทีมงานบริหาร ทีมพนักงานบริการ และทีมงานเบื้องหลัง ส่วนต่อมาคือการวางระบบขั้นตอนการบริการ การออกแบบตกแต่ง และ การวางผังพื้นที่การให้บริการตามมาตรฐานของสถานพยาบาล

Doctor Cosmetics นอกจากจะมีคอร์สอบรมการเปิดคลินิกความงาม หรือธุรกิจความงามในรูปแบบต่างๆแล้ว เรายังมีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาเป็นผู้ช่วยตั้ง แต่เริ่มต้น สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มต้นธุรกิจคือการมีที่ปรึกษาดี ๆ ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจนั้น ๆ ซึ่งจะเป็นทางลัดให้คุณประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น

บริการจัดหาแพทย์ประจำคลินิก

คำถามที่เราได้รับมากที่สุดจากผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ที่กำลังเริ่มต้น หรือประกอบธุรกิจความงามไประยะหนึ่งแล้ว คือ “สถาบันสามารถจัดหาแพทย์ ประจำคลินิกให้ได้หรือไม่”

ด้วยประสบการณ์การฝึกอบรมแพทย์มากกว่า 1,000 ราย ทำให้ Doctor Cosmetics มีเครือข่ายแพทย์ที่เข้มแข็ง และเหนียวแน่น แพทย์ทุกคนที่ผ่าน การอบรมจากทางสถาบัน มั่นใจได้ว่า เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีจรรยาบรรณ ผ่านมาตรฐาน พร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี อีกทั้ง ทางเรายังมีบริการ ช่วยคัดเลือกแพทย์ให้สอดคล้องกับธุรกิจของท่าน คัดกรองด้วยประสบการณ์จริงโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

เพจ dr.cosmetics https://www.facebook.com/DrCosmeticsBlog