คอร์สฝึกอบรมเปิดสถานเสริมความงามครบวงจร

คอร์สฝึกอบรมเปิดสถานเสริมความงามครบวงจร

by | Nov 21, 2019 | ธุรกิจคลินิกความงาม | 0 comments

คอร์สฝึกอบรมเปิดสถานเสริมความงามครบวงจร

สำหรับพยาบาล หรือ ผู้ประกอบการทั่วไป ที่ต้องการเปิดสถานบริการความงามครบวงจร ดูแลผิวหน้า และลดสัดส่วน

หัวข้อการอบรม

1. เตรียมความพร้อมก่อน เปิดสถานบริการความงาม

ร่วมวางแผนเพื่อ “ออกแบบธุรกิจความงาม” ให้เหมาะกับตัวเอง 

 • การเลือกทำเล สถานที่ตั้ง และการตกแต่งร้าน
 • การเลือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ให้สอดคล้องการให้บริการ
 • การคัดเลือกบุคลากร ที่มีใจรักงานบริการ
 • การเลือกเครื่องมือความงาม ที่เหมาะสม
 • การเลือกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
 • การสร้างแบรนด์ตัวสินค้า ร้านความงาม และตัวผู้ประกอบการ
 • งบประมาณเบื้องต้นในการลงทุนเปิดสถานบริการความงาม

สถานที่ : สถาบันฝึกอบรมธุรกิจความงาม ดีเอซี  กรุงเทพมหานคร 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ผู้ประกอบการที่สนใจเปิดสถานบริการความงาม (ใช้ชื่อร้านตัวเอง)

ที่ปรึกษา 

1. อจ. นิรันดร์ พรหมผลิน ผู้อำนวยการศูนย์ด็อกเตอร์คอสติกส์ ( ที่ปรึกษา การตลาดสถานความงาม )     https://www.facebook.com/DrCosmeticsBlog/ 

2. อจ. แพทย์หญิง ญาณปภา คุณหมออรไลน์ แพทย์ด้านผิวพรรณความงาม (ดูแลให้คำปรึกษา นวัตกรรมความงาม)  https://www.facebook.com/DERMINETclinic/

2 : คอร์สฝึกอบรมความรู้ในการให้บริการความงาม

1. ความรู้ด้านความงาม โดยแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญ 

 1. ความรู้พื้นฐาน ทางกายวิภาค สรีระวิทยาด้านผิวหนังและทฤษฎีความงามตามหลักวิชาการ
 2. ความแตกต่างของสภาพผิวในแต่ละบุคคล
 3. การดูแลผิวพรรณแต่ละประเภทผิว
 4. ปัญหาต่างๆด้านความงามที่พบบ่อย และวิธีการแก้ไข
 5. ความหมายและความแตกต่างของยา , เครื่องสำอาง และเวชสำอาง
 6. เทคโนโลยีด้านความงามจากอดีตถึงปัจจุบันในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
 7. เครื่องมือและหลักการต่างๆในการแก้ไขปัญหาผิวด้านความงาม
 8. โรคผิวหนังที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันและโรคที่ควรหลีกเลี่ยง ต้องระวังในการทำ treatment ความงาม
 9. การตรวจวิเคราะห์สภาพผิวและฝึกปฏิบัติ

2. ความรู้เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง โดยผู้เชี่ยวชาญความงาม 

 1. สำหรับผู้ที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายเวชสำอางเดอร์มิเนต
 2. สำหรับผู้ที่สนใจสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของตัวเอง 

3. ความรู้เกี่ยวกับหัตถการทรีทเมนต์ชนิดต่างๆ และ ภาคปฏิบัติ พร้อมสอบประเมิน ได้แก่ 

 1. ขั้นตอนการทำความสะอาดผิว
 2. ขั้นตอนการกดสิว
 3. ขั้นตอนการทำทรีทเมนต์มาส์กผิว
 4. ขั้นตอนการทำเอเอชเอ ทรีทเมนต์
 5. ขั้นตอนการขัดหน้า นวดหน้า
 6. ขั้นตอนการใช้เครื่องไอออนโต
 7. ขั้นตอนการใช้เครื่องโฟโน
 8. ขั้นตอนการใช้เครื่องกรอผิว
 9. ขั้นตอนการใช้เครื่องอีเล็คโตรฟอริซิส
 10. ขั้นตอนการใช้เครื่องยกกระชับผิว
 11. ขั้นตอนการใช้เครื่องลดสัดส่วน

ความรู้เกี่ยวกับ ธุรกิจความงาม ในช่วงการ StartUp Businees

 1. วิเคราะห์วางแผนธุรกิจ SWOT + วางกลยุทธ์การเเข่งขันในพื้นที่
 2. วางแผนการตลาดออนไลน์ เตรียมประชาสัมพันธ์ และการขาย เช่น Facebook Adword Line@
 3. เป็นที่ปรึกษา ธุรกิจความงามให้ 1-3 เดือน ในช่วงการการก่อตั้งธุรกิจ

สถานที่ : สถาบันความงามเดอร์มิเน็ต เซ็นเเตอร์ กรุงเทพมหานคร 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 

 1. พยาบาล หรือ บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ อยากจะมีธุรกิจสถานความงามของตัวเอง งบประมาณไม่สูงมากนัก
 2. พนักงานที่เคยทำงานคลินิกความงาม ที่อยากจะมีร้านความงามกึ่งๆคลินิกของตัวเอง
 3. แพทย์ ที่ต้องการเสริมการให้บริการในคลินิกเวชกรรม 

วิทยากร 

 1. อจ. นิรันดร์ พรหมผลิน ผู้อำนวยการศูนย์ด็อกเตอร์คอสติกส์
 2. อจ. แพทย์หญิง ญาณปภา คุณหมออรไลน์ แพทย์ด้านผิวพรรณความงาม
 3. คุณทัศนีย์ ภูโต ผู้เชี่ยวชาญทรีทเมนต์ความงาม 

สิ่งที่ได้รับ

ผู้เชี่ยวชาญความงาม :  สามารถตรวจสภาพผิว และให้คำแนะนำในการดูแลผิว แนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ และ เลือกโปรแกรมทรีทเมนต์ที่เหมาะกับสภาพผิวของลูกค้าได้ 

พนักงานหัตถการ : สามารถปฎิบัติงานได้ถูกต้อง พร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติม ขณะดูเเลลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นใจ 

เครื่องมือ : เครื่องผลักวิตามินไออนโต หรือ เครื่องโฟโนอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ผลิตภัณฑ์ : เจลสำหรับทำทรีทเมนต์ มูลค่า 10,000 บาท

งบประมาณคอร์สฝึกอบรม :  60,000 บาท ระยะเวลา 7 วัน

หมายเหตุ

 1. กำหนดจำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เกิน 2 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญความงาม 1 ท่าน และ พนักงานหัตถการ 1 ท่าน กรณีที่มากกว่า 2 ท่าน จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 5,000 บาท/ท่าน รวมค่าอาหารกลางวัน ไม่รวมค่าที่พัก และ อาหารเช้า-เย็น
 2. งบประมาณในการอบรมนี้ รวมค่าวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรมแล้ว แต่ไม่รวมผลิตภัณฑ์ที่จะลงจำหน่ายที่ร้าน และ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่นอกเหนือจากเครื่องไอออนโต หรือ เครื่องโฟโน
 3. กรณีที่ร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายเวชสำอางเดอร์มิเนต สามารถขอคำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ การดูแลให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

คอร์สเปิดร้านความงามอย่างไร “ไม่ให้เจ๊ง”

คอร์สเปิดร้านความงามอย่างไร “ไม่ให้เจ๊ง”

คอร์สอบรม | เปิดร้านความงามอย่างไร "ไม่ให้เจ๊ง" สถานที่ : สถาบันความงามเดอร์มิเน็ต เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร...

read more