คอร์สสำหรับแพทย์และบุคคลทั่วไปเปิดคลินึกความงาม

คอร์สสำหรับแพทย์และบุคคลทั่วไปเปิดคลินึกความงาม

by | Nov 22, 2019 | ธุรกิจคลินิกความงาม | 0 comments

Business Consult & Training For Aesthetic Clinic 

ที่ปรึกษาและ ฝึกอบรมแพทย์ – พนักงานหัตถการ เปิดคลินิกความงาม

ธุรกิจคลินิกความงาม ไม่ง่ายเหมือน 10 ปี ที่ผ่านมา !!!

สถานประกอบการความงาม ที่ดำเนินการโดยแพทย์ คลินิกเวชกรรม ( คลินิกความงาม ) นับวันจะเพิ่มจำนวนขึ้นทุกๆปี ด้วยสาเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น คุณหมอที่จบใหม่ หรือพอมีประสบการณ์ อยากจะมี ธุรกิจคลินิก ของตัวเอง, และยังมีนักลงทุนที่อยาก จ้างหมอหรือเป็นหุ้นส่วนหมอ, รวมทั้งแพทย์ที่เปิดคลินิกอยู่แล้ว อยากเสริมการให้บริการ ด้านความงาม สิว ฝ้า กระ ริ้วรอย ปรับรูปหน้า

เดอร์มิเน็ต เซ็นเตอร์ (สถาบันความงาม และ ศูนย์ฝึก อบรมธุรกิจความงาม ) ซึ่งดำเนินการโดยแพทย์มากว่า 12 ปี ได้จัดคอร์สฝึก อบรมแพทย์ ปรับรูปหน้า ร้อยไหม ฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ ให้กับคุณหมอที่สนใจเปิดคลินิกความงาม หรือ เสริมความรู้ในการเป็นแพทย์ประจำคลินิกความงาม

* รวมทั้งช่วยให้คำแนะนำ ในการจัดซื้อจัดหา เครื่องมือแพทย์ความงาม เวชภัณฑ์ ยา เวชสำอาง

รายละเอียดคอร์ส อบรมเปิดคลินิกความงาม 

ร่วมวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจ

 • การเลือกทำเล สถานที่ตั้ง และการตกแต่งร้าน
 • การเลือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ให้สอดคล้องการให้บริการ
 • การคัดเลือกบุคลากร ที่มีใจรักงานบริการ
 • การเลือกเครื่องมือความงาม ที่เหมาะสม
 • การเลือกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
 • การสร้างแบรนด์ตัวสินค้า ร้านความงาม และตัวผู้ประกอบการ
 • งบประมาณเบื้องต้นในการลงทุนเปิดสถานบริการความงาม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ผู้ประกอบการที่สนใจเปิดคลินิกความงาม (ใช้ชื่อร้านตัวเอง)

คอร์สฝึกอบรมความรู้แพทย์ (หัตถการสำหรับแพทย์)

1. หัวข้อบรรยายทฤษฎี และ ฝึกปฏิบัติ Work Shop Hand-on

 • การแก้ปัญหาผิวด้วยเลเซอร์ชนิดต่างๆ
 • การฉีดเมโส Meso Therapy
 • การลดริ้วรอย ปรับรูปหน้าด้วยวิธีการฉีดสาร BotulinumToxin A
 • การเติมเต็มร่องลึก ปรับรูปหน้าด้วยวิธีการฉีดสารเติมเต็ม (Filler )
 • การยกกระชับผิวหย่อนคล้อย ปรับรูปหน้าด้วยการร้อยไหม (Thread Lifting )

งบประมาณคอร์สฝึกอบรม :  50,000 บาท/ท่าน ระยะเวลา 2 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ แพทย์

 สิ่งที่ได้รับ

 • แพทย์ : สามารถวิเคราะห์ปัญหาผิว และ โครงใบหน้าของคนไข้ได้ถูกต้อง และสามารถทำหัตถการแพทย์ต่างๆ ได้

คอร์สฝึกอบรมความรู้ พนักงานหัตถการ

 1. ความรู้ด้านความงาม โดยแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญ
  1. ความรู้พื้นฐาน ทางกายวิภาค สรีระวิทยาด้านผิวหนังและทฤษฎีความงามตามหลักวิชาการ
  2. ความแตกต่างของสภาพผิวในแต่ละบุคคล
  3. การดูแลผิวพรรณแต่ละประเภทผิว
  4. ปัญหาต่างๆด้านความงามที่พบบ่อย และวิธีการแก้ไข
  5. ความหมายและความแตกต่างของยา , เครื่องสำอาง และเวชสำอาง
  6. เทคโนโลยีด้านความงามจากอดีตถึงปัจจุบันในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
  7. เครื่องมือและหลักการต่างๆในการแก้ไขปัญหาผิวด้านความงาม
  8. โรคผิวหนังที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันและโรคที่ควรหลีกเลี่ยง ต้องระวังในการทำ treatment ความงาม
  9. การตรวจวิเคราะห์สภาพผิวและฝึกปฏิบัติ
 2. ความรู้เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง โดยผู้เชี่ยวชาญความงาม
  1. สำหรับผู้ที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายเวชสำอางเดอร์มิเนต
  2. สำหรับผู้ที่สนใจสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของตัวเอง
 3. ความรู้เกี่ยวกับหัตถการทรีทเมนต์ชนิดต่างๆ และ ภาคปฏิบัติ พร้อมสอบประเมิน ได้แก่
  1. ขั้นตอนการทำความสะอาดผิว
  2. ขั้นตอนการกดสิว
  3. ขั้นตอนการทำทรีทเมนต์มาส์กผิว
  4. ขั้นตอนการทำเอเอชเอ ทรีทเมนต์
  5. ขั้นตอนการขัดหน้า นวดหน้า
  6. ขั้นตอนการใช้เครื่องไอออนโต
  7. ขั้นตอนการใช้เครื่องโฟโน
  8. ขั้นตอนการใช้เครื่องกรอผิว
  9. ขั้นตอนการใช้เครื่องอีเล็คโตรฟอริซิส
  10. ขั้นตอนการใช้เครื่องยกกระชับผิว
  11. ขั้นตอนการเข้าช่วยหัตถการแพทย์
โครงสร้างผิวหนัง และ ประเภท ของผิวพรรณ
คอร์สฝึกอบรมเปิดคลินิกความงาม ฉีดโบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ ร้อยไหม เลเซอร์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ พนักงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญความงาม และ พนักงานตำแหน่งทำหัตถการ

สิ่งที่ได้รับ

 • ผู้เชี่ยวชาญความงาม : สามารถตรวจสภาพผิว และให้คำแนะนำในการดูแลผิว แนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ และ เลือกโปรแกรมทรีทเมนต์ที่เหมาะกับสภาพผิวของลูกค้าได้
 • พนักงานหัตถการ : สามารถปฎิบัติงานได้ถูกต้อง พร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติม ขณะดูเเลลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นใจ
 • ผลิตภัณฑ์ : เจลสำหรับทำทรีทเมนต์ มูลค่า 10,000 บาท

ความรู้เกี่ยวกับ ธุรกิจความงาม ในช่วงการ StartUp Businees

 1. การวางแผนธุรกิจโดยใช้เครื่องมือ Businees Canvas
 2. การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี และโซเชี่ยลมีเดียมาใช้ในธุรกิจ
 3. เป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้ ฟรี ในช่วงการก่อตั้งธุรกิจ

งบประมาณคอร์สฝึกอบรม :  75,000 บาท ระยะเวลา 7 วัน

ที่ปรึกษา

 1. อาจารย์นิรันดร์ พรหมผลิน ผู้อำนวยการศูนย์ด็อกเตอร์คอสติกส์
 2. อาจารย์กิตติ พจน์เพียรเลิศ ที่ปรึกษาการตลาดสถานพยาบาล
 3. แพทย์หญิง ญาณปภา คุณหมออรไลน์

 หมายเหตุ

 1. กำหนดจำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เกิน 5 ท่าน ได้แก่ แพทย์ 1 ท่าน และ พนักงานหัตถการ 4 ท่าน กรณีที่พนักงานหัตถการมากกว่า 3 ท่าน จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 5,000 บาท/ท่าน รวมค่าอาหารกลางวัน ไม่รวมค่าที่พัก และ อาหารเช้า-เย็น
 2. งบประมาณในการอบรมนี้ รวมค่าวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรมทรีทเมนต์สำหรับพนักงาน และ ยาโบท็อกซ์ 100 ยูนิต , ฟิลเลอร์ 2 หลอด และ ไหมละลายที่ใช้ในการฝึกอบรมหัตถการแพทย์ 10 เส้น,ยาสำหรับฝึกฉีดเมโส Meso Therapy สำหรับฝึกอบรมแพทย์ต่อ 1 ท่าน ( กรณีที่ต้องการใช้มากกว่าจำนวนที่กำหนด จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มตามต้นทุนยาและเวชภัณฑ์) แต่ยังไม่รวมผลิตภัณฑ์ที่จะลงจำหน่ายที่ร้าน และ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ
 3. กรณีที่ร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายเวชสำอางเดอร์มิเนต สามารถขอคำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ การดูแลให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

คอร์สเปิดร้านความงามอย่างไร “ไม่ให้เจ๊ง”

คอร์สเปิดร้านความงามอย่างไร “ไม่ให้เจ๊ง”

คอร์สอบรม | เปิดร้านความงามอย่างไร "ไม่ให้เจ๊ง" สถานที่ : สถาบันความงามเดอร์มิเน็ต เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร...

read more
Disruption Beauty Clinic 2019 !!! ธุรกิจสถานประกอบการ ความงามยังน่าลงทุนอยู่มั๊ย ?

Disruption Beauty Clinic 2019 !!! ธุรกิจสถานประกอบการ ความงามยังน่าลงทุนอยู่มั๊ย ?

ผู้บริหารสถาบันฝึกอบรมธุรกิจความงาม "ด๊อกเตอร์คอสเมติกส์" เดอร์มิเนตคลินิก และดีเอซีคลินิก อาจารย์นิรันดร์...

read more