คอร์สบริหารคลินิก ความงาม

by | Nov 22, 2019 | ธุรกิจคลินิกความงาม | 0 comments

คอร์สอบรมเปิดคลินิกความงามครบวงจรสอนโดยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญความงามประสบการณ์กว่า 15 ปี

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ที่ต้องการทำธุรกิจคลินิกความงาม ทางสถาบันสอนและดูแลคุณ จนคุณเปิดร้านเองได้

หากคุณอยากเปิด คลินิกความงาม ให้ประสบความสำเร็จ คอร์สนี้ตอบโจทย์ ความต้องการคุณอย่างแน่นอน เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง มั่นใจ ปลอดภัย และรู้จริงกับสถาบันฝึกอบรมธุรกิจความงาม Doctor Cosmetics

รายละเอียดคอร์ส อบรมเปิดคลินิกความงาม 

คอร์สอบรมธุรกิจคลินิกความงาม ครอบคลุมและตอบโจทย์การเปิดคลินิกความงาม ตั้งแต่การเริ่มวางแผน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดคลินิก ไปจนเปิดร้านและให้บริการได้อย่างครบวงจร โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจด้านความงามทุกอย่าง ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจคลินิกความงาม ทั้งเรื่องการบริหารจัดการ การวางคอนเซ็บของคลินิกให้มีเอกลักษณ์ ความรู้ด้านกฎหมายในการเปิดสถานพยาบาล นวัตกรรมความงามต่างๆ การวางระบบการให้บริการในคลินิก ตลอดจนการฝึกอบรมพนักงานปฏิบัติการ และ แพทย์ สอนโดยอาจารย์แพทย์ และผู้เชี่ยวชาญ โดยตรง

หัวข้ออบรม

1. แนวทางการเปิดคลินิกความงาม และ การบริหารจัดการ

 • โครงสร้างธุรกิจ การวางกลยุทธ์ การกำหนดเป้าหมาย
  ( วิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจ และ วางแผนธุรกิจ กำหนดรุปแบบและคอนเซ็บของธุรกิจ กำหนดเป้าหมายของธุรกิจ )
 • การจัดระบบการทำงาน การบริการ
  ( การออกแบบระบบการให้บริการ และ การปฎิบัติงานของบุคลากรตำแหน่งต่างๆ)
 • กฎหมายสถานพยาบาลและการโฆษณา
  ( ข้อกำหนด และ ข้อปฏิบัติในการเปิดสถานพยาบาล และ ข้อปฏิบัติตามกฎหมายการโฆษณาสถานพยาบาล)
 • การตลาด การประชาสัมพันธ์
  (คุณจะได้เรียนรู้เทคนิค และเคล็ดลับ ในการทำการตลาด ประชาสัมพันธ์ อย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ)
 • การเลือกทำเล สถานที่ตั้ง และการตกแต่งร้าน
  ( ทำเลร้านที่ดีควรเลือกแบบไหน วางผังร้านยังไงให้ถูกต้องตามกฎหมายสถานพยาบาล อุปกรณ์อะไรบ้างที่จำเป็น รวมถึงการคำนวณทุน)
 • การเลือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ให้สอดคล้องการให้บริการ
  (เรียนรู้วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมาย วิธีการขยายกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการอัพเซลล์ กลุ่มลูกค้าเดิมยังไงให้ได้ยอดขาย)
 • การคัดเลือก และ บริหารบุคลากร
  (เรียนรู้วิธี การคัดเลือกบุคลากร คุณภาพ ที่มีใจรักบริการ ต้องดูจากอะไร ถามคำถามอะไร โดยเทคนิคสัมภาษณ์คนกว่า 500 คน )
 • การเลือกเครื่องมือความงาม ที่เหมาะสม
  (เรียนรู้ เครื่อมือความงามแบบต่างๆ การใช้งาน คำแนะนำ ข้อปฏิบัติ และเคล็ดลับการทำหัตการที่เน้นผลลัพ์ แบบปฏิบัติจริง)
 • การเลือกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  (เรียนรู้ ประเภทของเครื่องสำอาง และเวชสำอางค ที่ใช้ในงานให้บริการความงาม แบบต่างๆ ทั้งสารสกัด ส่วนผสม สรรพคุณ รวมถึงคำแนะนำ สำหรับสภาพผิวแต่ละแบบ)
 • การสร้างแบรนด์ตัวสินค้า ร้านความงาม และตัวผู้ประกอบการ
  (เรียนรู้ วิธี การสร้างแบรนด์ร้านความงาม การทำการตลาด การจัดทำโปรโมชั่น การบริหารร้าน และ ที่พิเศษ คือ คุณจะได้เรียนรู้ เคล็ดลับ เปิดร้านยังไงให้ลูกค้าวิ่งเข้า หาตั้งแต่วันแรกที่เปิด และเคล็ดลับเปิดร้านยังไงไม่ให้ขาดทุน !! โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารคลีนิก )
 • งบประมาณเบื้องต้นในการลงทุนเปิดสถานบริการความงาม
  (เรียนรู้ การตั้งงบประมาณเบื้องต้นในการลงทุนเปิดธุรกิจ คุณจะได้เรียรู้ ว่าสิ่งไหนจำเป็น สิ่งไหนไม่จำเป็น หรือสิ่งไหนรอก่อน สิ่งไหนต้องรีบมี ฯลฯ เรียนจบ สามารถคำนวณตัวเลข งบลงทุนและบริการทุนได้ทันที อย่างแน่นอน )

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ผู้ประกอบการที่สนใจเปิดคลินิกความงาม (ใช้ชื่อร้านตัวเอง)

งบประมาณ :  50,000 บาท/ 2 ท่าน ระยะเวลา 2 วัน

วิทยากร

 1. อจ. นิรันดร์ พรหมผลิน ผู้อำนวยการศูนย์ด็อกเตอร์คอสติกส์
  ( ที่ปรึกษาคลินิกความงามกว่า 10 ปี )
 2. อจ. แพทย์หญิง ญาณปภา คุณหมออรไลน์ แพทย์ด้านผิวพรรณความงาม
  ( ประสบการณ์คลินิกความงามมากว่า 15 ปี )

2. อบรมความรู้ พนักงานหัตถการ

 • ความรู้ด้านความงาม โดยแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญ
  1. ความรู้พื้นฐาน ทางกายวิภาค สรีระวิทยาด้านผิวหนังและทฤษฎีความงามตามหลักวิชาการ
  2. ความแตกต่างของสภาพผิวในแต่ละบุคคล
  3. การดูแลผิวพรรณแต่ละประเภทผิว
  4. ปัญหาต่างๆด้านความงามที่พบบ่อย และวิธีการแก้ไข
  5. ความหมายและความแตกต่างของยา , เครื่องสำอาง และเวชสำอาง
  6. เทคโนโลยีด้านความงามจากอดีตถึงปัจจุบันในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
  7. เครื่องมือและหลักการต่างๆในการแก้ไขปัญหาผิวด้านความงาม
  8. โรคผิวหนังที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันและโรคที่ควรหลีกเลี่ยง ต้องระวังในการทำ treatment ความงาม
  9. การตรวจวิเคราะห์สภาพผิวและฝึกปฏิบัติ
 • ความรู้เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง โดยผู้เชี่ยวชาญความงาม
  1. สำหรับผู้ที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายเวชสำอางเดอร์มิเนต
  2. สำหรับผู้ที่สนใจสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของตัวเอง
 • ความรู้เกี่ยวกับหัตถการทรีทเมนต์ชนิดต่างๆ และ ภาคปฏิบัติ พร้อมสอบประเมิน ได้แก่
  1. ขั้นตอนการทำความสะอาดผิว
  2. ขั้นตอนการทำทรีทเมนต์มาส์กผิว
  3. ขั้นตอนการทำเอเอชเอ ทรีทเมนต์
  4. ขั้นตอนการกดสิว
  5. ขั้นตอนการขัดหน้า
  6. ขั้นตอนการนวดหน้า 22 ท่า
  7. ขั้นตอนการใช้เครื่องนวดหน้าด้วยความเย็น
  8. ขั้นตอนการใช้เครื่องไอออนโต
  9. ขั้นตอนการใช้เครื่องโฟโน
  10. ขั้นตอนการใช้เครื่องกรอผิว
  11. ขั้นตอนการใช้เครื่องอีเล็คโตรฟอริซิส
  12. ขั้นตอนการใช้เครื่องยกกระชับผิว
  13. ขั้นตอนการใช้เครื่องลดสัดส่วน
  14. ขั้นตอนการเข้าช่วยหัตถการแพทย์ย์

วิทยากร

 1. อจ. นิรันดร์ พรหมผลิน ผู้อำนวยการศูนย์ด็อกเตอร์คอสติกส์
  ( ที่ปรึกษาคลินิกความงามกว่า 10 ปี )
 2. อจ. แพทย์หญิง ญาณปภา คุณหมออรไลน์ แพทย์ด้านผิวพรรณความงาม
  ( ประสบการณ์คลินิกความงามมากว่า 15 ปี )
 3. คุณทัศนีย์ ภูโต ผู้เชี่ยวชาญทรีทเมนต์ความงาม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ พนักงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญความงาม และ พนักงานตำแหน่งทำหัตถการ

สิ่งที่ได้รับ

 • ผู้เชี่ยวชาญความงาม : สามารถตรวจสภาพผิว และให้คำแนะนำในการดูแลผิว แนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ และ เลือกโปรแกรมทรีทเมนต์ที่เหมาะกับสภาพผิวของลูกค้าได้
 • พนักงานหัตถการ : สามารถปฎิบัติงานได้ถูกต้อง พร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติม ขณะดูเเลลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นใจ
 • ผลิตภัณฑ์ : เจลสำหรับทำทรีทเมนต์ มูลค่า 10,000 บาท

งบประมาณคอร์สฝึกอบรม :  75,000 บาท ระยะเวลา 7 วัน (3 ท่าน)

การชำระเงิน 

 1. ชำระเงิน 50% ก่อนเข้ารับการอบรมอย่างน้อย 3 สัปดาห์
 2. ชำระส่วนที่เหลืออีก 50% ในวันแรกของการฝึกอบรม

วิธีการชำระเงิน

 1. ชำระเงินสด โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือ ชำระที่สถาบันฝึกอบรมธุรกิจความงามด็อกเตอร์คอสเมติกส์
 2. ชำระด้วยบัตรเครดิตที่สถาบัน (ค่าธรรมเนียม 3%)

 หมายเหตุ

 1. กำหนดจำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เกิน 3 ท่าน ได้แก่ พนักงานปฏิบัติการ 3 ท่าน กรณีที่พนักงานมากกว่า 3 ท่าน จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 10,000 บาท/ท่าน รวมค่าอาหารกลางวัน ไม่รวมค่าที่พัก และ อาหารเช้า-เย็น
 2. งบประมาณในการอบรมนี้ รวมค่าวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรมแล้ว แต่ไม่รวมผลิตภัณฑ์ที่จะลงจำหน่ายที่ร้าน และ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ
 3. กรณีที่ร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายเวชสำอางเดอร์มิเนต สามารถขอคำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ การดูแลให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้เรายังมีบริการวางระบบธุรกิจคลินิกความงาม Operation Setup

ก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจคลินิกความงามและวางระบบุรกิจ จึงต้องรู้ว่าคลินิกความงามของเรามีรูปแบบการบริการแบบใด รูปแบบการให้บริการของคลินิกความงาม จะสัมพันธ์กับการวางโครงสร้างต้นทุน โครงสร้างทีมงาน บุคลากร และระบบการปฏิบัติงาน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://doctorcosmetics.com/service/

บทความที่เกี่ยวข้อง

ได้เวลาเช็คลิสต์ 8 เรื่องสำคัญที่คลินิกความงามต้องรู้ !

ได้เวลาเช็คลิสต์ 8 เรื่องสำคัญที่คลินิกความงามต้องรู้ !

ในปัจจุบันมีคลินิกความงามให้เลือกมากมายแต่จะเลือกอย่างไรให้ปลอดภัย โดยไม่ต้องเสี่ยงเจอกับคลินิกที่ไม่ได้คุณภาพและไม่ปลอดภัยต่อชีวิต.1....

read more
 วิธีสร้าง & หาจุดเด่นให้คลินิกความงาม

 วิธีสร้าง & หาจุดเด่นให้คลินิกความงาม

เรียกได้ว่าโพสต์นี้ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการคลินิกความงามและเจ้าของกิจการทุกท่าน สามารถนำข้อมูลไปต่อยอดเพิ่มไอเดียให้กับธุรกิจของท่านได้เลยนะคะ.5 วิธีสร้าง...

read more

Get Started

พร้อมหรือยังที่ก้าวไปด้วยกัน

phone

089-944-1346

EMAIL

callcenterdr@gmail.com