วิสัยทัศน์

Doctor Cosmetics ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรมธุรกิจความงามดีเอซี (Derm Aesthetic Center) และ เดอร์มิเนตเซ็นเตอร์ (Derminet Center) ให้บริการฝึกอบรมบริการด้านความงาม โดยมีแพทย์ และ บุคลากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจความงาม พร้อมเป็นที่ปรึกษา สำหรับท่านที่สนใจ เปิดศูนย์ความงาม หรือ คลินิกความงาม

ธุรกิจคลินิกความงาม