ธุรกิจที่น่าจับต่ามองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ธุรกิจที่น่าจับต่ามองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

🔹Wellness Tourism“การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหากจะเข้าใจง่ายขึ้น และพอจะมองภาพออกเป็นเหมือนการท่องเที่ยวที่นอกจากจะได้ความสุขจากการเปลี่ยนสถานที่ ได้ความสุขจากการท่องเที่ยวแล้วนักท่องเที่ยวต้องได้รับการป้องกันดูแลสุขภาพการชะลอการเจ็บป่วยด้วย ”.🔹...
5 เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแม้ตัวไกล ก็ไม่ใช่ปัญหา

5 เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแม้ตัวไกล ก็ไม่ใช่ปัญหา

✨ #เคล็ดลับ แรก Check – in รายวันสม่ำเสมอเพื่อให้ไม่รู้สึกเคว้งเหมือนนั่งทำงานอยู่คนเดียวควรมี Meeting เป็นประจำเพื่ออัพเดตข้อมูลกันอยู่เสมอค่ะ ✨ #เคล็ดลับ ที่สอง คุย 1 – 1...
คอร์สอบรมเปิดศูนย์ความงามเรียนอะไรบ้าง?

คอร์สอบรมเปิดศูนย์ความงามเรียนอะไรบ้าง?

🔹 #อบรมอะไร ?เรียนรู้ทุกขั้นตอน การทำหัตถการอย่างละเอียด** หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรเดียวที่ทางสถาบันสอนตั้งแต่การเตรียมความพร้อมจนถึงขั้นตอนการลงมือปฏิบัติจริงพร้อมทั้งได้รับคำแนะนำรวมถึงเคล็ดลับจากประสบการณ์ตรง...
5 ขั้นตอนยื่นจดแจ้งเปิดคลินิกความงาม

5 ขั้นตอนยื่นจดแจ้งเปิดคลินิกความงาม

#ขั้นตอนแรก เตรียมภาพถ่ายป้ายชื่อสถานพยาบาล พร้อมเลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เห็นได้ชัดเจน รูประยะใกล้ 1 รูป ระยะไกล 1 รูป และต้องเป็นภาพสีค่ะ . #ขั้นตอนที่สอง เตรียมค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล...
โอกาสทางธุรกิจความงาม

โอกาสทางธุรกิจความงาม

🔹 โอกาสที่ 1 สื่อออนไลน์มีการพัฒนา และเข้าถึงตัวลูกค้ามากขึ้น ทำให้เป็นโอกาสที่ดีของธุรกิจความงามที่จะสร้างโอกาสสร้างตัวตนที่ชัดเจน ในโลกออนไลน์.🔹 โอกาสที่ 2...