ประวิติความเป็นมา

มารู้จักกับ DAC และ DERMINET TRAINING CENTER

จากศูนย์บริการความงามเดอร์มิเนต ซึ่งเปิดให้บริการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยใช้ชื่อว่า ” บ้านหมอให้บริการด้านดูแลผิวพรรณความงามให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่มีปัญหาผิว และ จำหน่ายผลิตภัณฑ์เวชสำอางดูแลผิว ภายใต้การดำเนินงานโดยแพทย์ และ ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม โดยมี แพทย์หญิงญาณปภา พรหมผลิน เป็นผู้บริหารงาน  และ ขยายการให้ให้บริการด้านเวชกรรม ที่นำเทคโนโลยีความงามมาใช้ในการแก้ปัญหาผิวพรรณ และ หัตถการทางการแพทย์ในการยกกระชับ ปรับรูปหน้า พร้อมทั้ง เปิดสถาบันฝึกอบรมธุรกิจความงามดีเอซี  จัดหลักสูตรอบรมด้านธุรกิจความงามสำหรับแพทย์ และ ผู้ประกอบการที่สนใจเปิดสถานบริการความงาม

แพทย์หญิงญาณปภา พรหมผลิน

  • จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
  • จบหลักสูตรอบรมด้านผิวหนังความงาม ( Cosmetic Dermatology )
  • รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ประจำคลินิกความงาม
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านผิวหนังความงามมากว่า 10 ปี
  • วิทยากรพิเศษโครงการอบรมผู้ประกอบการธุรกิจความงาม NEC
  • วิทยากรฝึกอบรมแพทย์ และ ผู้ประกอบการ ของสถาบันฝึกอบรมธุรกิจความงามเดอร์มิเนต

คุณนิรันดร์ พรหมผลิน

  • ที่ปรึกษาด้านธุรกิจความงามและด้านการตลาด
  • วิทยากรพิเศษโครงการอบรมผู้ประกอบการธุรกิจความงาม NEC
  • วิทยากรฝึกอบรมแพทย์ และ ผู้ประกอบการ ของสถาบันฝึกอบรมธุรกิจความงามเดอร์มิเนต