5 ขั้นตอนยื่นจดแจ้งเปิดคลินิกความงาม

by | Jun 2, 2023 | ธุรกิจคลินิกความงาม | 0 comments

#ขั้นตอนแรก

เตรียมภาพถ่ายป้ายชื่อสถานพยาบาล พร้อมเลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เห็นได้ชัดเจน รูประยะใกล้ 1 รูป ระยะไกล 1 รูป และต้องเป็นภาพสีค่ะ

.

#ขั้นตอนที่สอง

เตรียมค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถมารับใบอนุญาตด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจ และแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลด้วย
.

#ขั้นตอนที่สาม การประกอบกิจการสถานพยาบาล โดยไม่ได้รับอนุญาต

จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541
มาตรา 16 ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการสถานพยาบาล
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต
และมาตรา 24 ห้ามมิให้บุคคลใด
ดำเนินสถานพยาบาล เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต
.

#ขั้นตอนที่สี่ หน่วยงานที่รับยื่นคำขออนุญาต ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

คือ ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ ชั้น 1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
.

#ขั้นตอนที่ห้า สำหรับหน่วยงานที่รับยื่นคำขออนุญาตส่วนภูมิภาค

สามารถยื่นคำขอได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตท้องที่ที่คลินิกตั้งอยู่

Facebook Pagelike Widget

บทความล่าสุด

บทความที่เกี่ยวข้อง

ได้เวลาเช็คลิสต์ 8 เรื่องสำคัญที่คลินิกความงามต้องรู้ !

ได้เวลาเช็คลิสต์ 8 เรื่องสำคัญที่คลินิกความงามต้องรู้ !

ในปัจจุบันมีคลินิกความงามให้เลือกมากมายแต่จะเลือกอย่างไรให้ปลอดภัย โดยไม่ต้องเสี่ยงเจอกับคลินิกที่ไม่ได้คุณภาพและไม่ปลอดภัยต่อชีวิต.1....

read more
 วิธีสร้าง & หาจุดเด่นให้คลินิกความงาม

 วิธีสร้าง & หาจุดเด่นให้คลินิกความงาม

เรียกได้ว่าโพสต์นี้ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการคลินิกความงามและเจ้าของกิจการทุกท่าน สามารถนำข้อมูลไปต่อยอดเพิ่มไอเดียให้กับธุรกิจของท่านได้เลยนะคะ.5 วิธีสร้าง...

read more

Get Started

พร้อมหรือยังที่ก้าวไปด้วยกัน

phone

089-944-1346

EMAIL

callcenterdr@gmail.com