5 ขั้นตอนยื่นจดแจ้งเปิดคลินิกความงาม

by | Jun 2, 2023 | ธุรกิจคลินิกความงาม | 0 comments

#ขั้นตอนแรก

เตรียมภาพถ่ายป้ายชื่อสถานพยาบาล พร้อมเลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เห็นได้ชัดเจน รูประยะใกล้ 1 รูป ระยะไกล 1 รูป และต้องเป็นภาพสีค่ะ

.

#ขั้นตอนที่สอง

เตรียมค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถมารับใบอนุญาตด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจ และแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลด้วย
.

#ขั้นตอนที่สาม การประกอบกิจการสถานพยาบาล โดยไม่ได้รับอนุญาต

จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541
มาตรา 16 ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการสถานพยาบาล
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต
และมาตรา 24 ห้ามมิให้บุคคลใด
ดำเนินสถานพยาบาล เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต
.

#ขั้นตอนที่สี่ หน่วยงานที่รับยื่นคำขออนุญาต ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

คือ ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ ชั้น 1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
.

#ขั้นตอนที่ห้า สำหรับหน่วยงานที่รับยื่นคำขออนุญาตส่วนภูมิภาค

สามารถยื่นคำขอได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตท้องที่ที่คลินิกตั้งอยู่

บทความที่เกี่ยวข้อง

อยากเปิดธุรกิจคลินิกเสริมความงามต้องเริ่มต้นอย่างไรดี ?

อยากเปิดธุรกิจคลินิกเสริมความงามต้องเริ่มต้นอย่างไรดี ?

อยากเปิดธุรกิจคลินิกเสริมความงามต้องเริ่มต้นอย่างไรดี ? เจาะลึก 5 เรื่องที่ควรให้ความสำคัญก่อนเริ่มต้นธุรกิจคลินิกเสริมความงาม

read more
คอร์สเรียนสุดเอ็กซ์คลูซีฟแห่งความงามและนวัตกรรม

คอร์สเรียนสุดเอ็กซ์คลูซีฟแห่งความงามและนวัตกรรม

พบกับคอร์สเรียนสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จะเปิดประตูสู่โลกแห่งความงามและนวัตกรรมให้กับคุณ!เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สำหรับคอร์ส "Laser Doctor Cosmetics - เทคนิคใหม่นำสมัยเข้าใจง่าย"...

read more

Get Started

พร้อมหรือยังที่ก้าวไปด้วยกัน