DOCTOR COSMETICS

สถาบันฝึกอบรมธุรกิจความงาม Doctor Cosmetics

ให้บริการฝึกอบรมธุรกิจด้านความงาม โดยมีแพทย์ และ บุคลากรผู้มี ความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจความงาม พร้อมเป็นที่ปรึกษา จัด ฝึกอบรมบุคลากร ออกแบบ Concept คลินิกความงาม และ วางระบบ สำหรับท่านที่สนใจในธุรกิจความงาม

จากประสบการณ์การทำงานด้านความงามกว่า 20 ปี ของทีมผู้บริหาร ทำให้มั่นใจได้ว่าโปรแกรมการฝึกอบรมของเรามีคุณภาพสูง และตรง ตามมาตรฐานสากล ผลิตบุคลากรด้านความงามที่มีคุณภาพ ตรงกับ ความต้องการของสถานบริการความงาม โดยเน้นการเรียนรู้จาก ประสบการณ์จริง ผสมองค์ความรู้เชิงวิชาการ เพื่อให้ผู้ประกอบการ และแพทย์นำไปใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้งยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ธรุกิจความงาม สร้างอาชีพและคุณค่าต่อสังคมอยางยั่งยืน

DAC

คลินิกต้นแบบที่ทีมแพทย์ของเราดูแลคือ DAC Clinic เป็น คลินิกให้บริการด้านดูแลผิวพรรณความงาม อย่างครบวงจร ทั้งการปรับรูปหน้า ดูแลผิวหน้า ผิวกาย และ ลดสัดส่วน โดย มีแนวทางการรักษา และ ฟื้นฟูผิว ด้วยผลิตภัณฑ์เวชสำอาง จากธรรมชาติ และ โปรแกรมทรีทเมนต์ที่ช่วยในการรักษาและ บำรุงฟื้นฟูผิวควบคู่กัน

DERMINET

คลินิกและศูนย์บริการความงามต้นแบบ ที่เปิดให้บริการตั้งแต่ ปี 2547 เดอร์มิเนตคลินิก ให้บริการด้านดูแลผิวพรรณความ งามให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่มีปัญหาผิว ” มีความเชี่ยวชาญใน การรักษาปัญหาสิว ” โดยเฉพาะสิวเรื้อรังซึ่งไม่สามารถรักษา ด้วยยาทารักษาสิวทั่วไปได้ โดยมีแนวทางการรักษา และ ฟื้นฟู ผิว ด้วยผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากธรรมชาติควบคู่กับโปรแกรม ทรีตเมนต์ที่ช่วยในการรักษาและบำรุงฟื้นฟูผิว  ผลิตภัณฑ์ DERMINET เป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางคิดค้นโดย แพทย์หญิงญาณปภา ผู้บริหาร Doctor Cosmetics

Team

ทีมบริหาร

ผู้อำนวยการ นิรันดร์ พรหมผลิน

business consultant

ที่ปรึกษาด้านธุรกิจความงามและด้านการตลาด

วิทยากรพิเศษโครงการอบรมผู้ประกอบการธุรกิจความงาม NEC

วิทยากรฝึกอบรมแพทย์ และ ผู้ประกอบการ ของสถาบันฝึกอบรมธุรกิจความงามด็อกเตอร์ คอสเมติกส์

  แพทย์หญิง ญาณปภา พรหมผลิน

  Cosmetic Dermatology

  จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

  จบหลักสูตรอบรมด้านผิวหนังความงาม ( Cosmetic Dermatology )

  ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ประจำคลินิกความงาม

  มีประสบการณ์ทำงานด้านผิวหนังความงามมากว่า 20 ปี

  วิทยากรพิเศษโครงการอบรมผู้ประกอบการธุรกิจความงาม NEC

  วิทยากรฝึกอบรมแพทย์ และ ผู้ประกอบการ ของสถาบันฝึกอบรมธุรกิจความงามด็อกเตอร์ คอสเมติกส์

  Team

  ทีมแพทย์

  อาจารย์ญาณปภา พรหมผลิน
  อาจารย์ศุภฤกษ์ กมลวัทธ์
  อาจารย์ญาณปภา พรหมผลิน