วางแผนงบประมาณเพื่อให้ธุรกิจไปต่อ

by | Jun 2, 2023 | ธุรกิจคลินิกความงาม | 0 comments

📌 ข้อแรก #ประเมินฐานะการเงิน
การรู้จักตนเอง
การรู้พฤติกรรมรายรัย – รายจ่ายของตนเอง
รู้สินทรัพย์ และหนี้สินของตนเอง
รวมถึงความมั่งคั่งของตนเองด้วย
.

ความมั่งคั่ง ในที่นี้

หมายถึง ” ความมั่งคั่งสุทธิ “
ซึ่งสามารถทำได้โดยทำบัญชีสินทรัพย์ หักลบด้วยหนี้สิน
** ควรจดรายรับ – รายจ่าย ประจำวัน
จะทำให้เราเห็นพฤติกรรมการใช้เงินอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
และยังทำให้เราสามารถวางแผนการใช้เงินได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

📌 ข้อสอง #ตั้งเป้าหมายทางการเงิน
เป้าหมายที่ดี ตามหลัก SMART
** ตั้งเป้าหมาย พร้อมทั้งกำหนดเวลาที่ชัดเจน
รวมถึงจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายด้วย
ซึ่งหลัก SMART ประกอบด้วย
S : Specific
เจาะจงชัดเจน
M : Measurable
วัดเป็นตัวเลขได้อย่างชัดเจน
A : Achievable
สามารถทำสำเร็จได้
R : Realistic
อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง
T : Timbound
มีขอบเขตของเวลาที่ชัดเจน
.
📌 ข้อสาม #การจัดทำแผน เพื่อไปสู่เป้าหมาย
การจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมาย
ตั้งระยะเวลาที่เหมาะสมในการบรรลุเป้าหมาย
.
📌 ข้อสี่ #การปฏิบัติตามแผน อย่างเคร่งครัด
การออมก่อนใช้
การคิดก่อนใช้
ไม่สร้างหนี้เพิ่มโดยไม่จำเป็น
.
📌 ข้อห้า #การตรวจสอบและปรับปรุงแผน
ตรวจสอบว่าแผนการเงินที่วางไว้ยังควบคุมได้หรือไม่ ?
ควรปรับเปลี่ยน และอัพเดตตามสถานการณ์อยู่เสมอ
** ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยทุกๆ 6 เดือน
ซึ่งจะทำให้เรามีความรอบคอบ และมีวินัยทางการเงินมากขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

อยากเปิดธุรกิจคลินิกเสริมความงามต้องเริ่มต้นอย่างไรดี ?

อยากเปิดธุรกิจคลินิกเสริมความงามต้องเริ่มต้นอย่างไรดี ?

อยากเปิดธุรกิจคลินิกเสริมความงามต้องเริ่มต้นอย่างไรดี ? เจาะลึก 5 เรื่องที่ควรให้ความสำคัญก่อนเริ่มต้นธุรกิจคลินิกเสริมความงาม

read more
คอร์สเรียนสุดเอ็กซ์คลูซีฟแห่งความงามและนวัตกรรม

คอร์สเรียนสุดเอ็กซ์คลูซีฟแห่งความงามและนวัตกรรม

พบกับคอร์สเรียนสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จะเปิดประตูสู่โลกแห่งความงามและนวัตกรรมให้กับคุณ!เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สำหรับคอร์ส "Laser Doctor Cosmetics - เทคนิคใหม่นำสมัยเข้าใจง่าย"...

read more

Get Started

พร้อมหรือยังที่ก้าวไปด้วยกัน