พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

by | Feb 22, 2023 | กิจกรรม | 0 comments

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล ตำแหน่ง อธิการบดี กับ บริษัท เดิร์มเอสเธติก จำกัด โดย ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ พรหมผลิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมด๊อกเตอร์คอสเมติกส์ และ พญ.ญาณปภา พรหมผลิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแพทย์

วัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

            1.1.สนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษา คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ในตำแหน่ง พนักงานผู้ให้บริการใน DAC Aesthetic & Wellness Center ( Spa & Treatment Therapist ) พนักงานที่ปรึกษาสุขภาพและความงาม (Aesthetic & Wellness Consultant) หรือ ตำแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม

เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจถึงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามมาตรฐานของ DAC โดยผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยนักศึกษาเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงาน จะต้องส่งใบสมัครขอเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติงาน และผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นตามที่บริษัทกำหนด จึงจะสามารถฝึกปฏิบัติงานได้

            1.2.รับบัณฑิตแพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน ณ DAC Aesthetic & Wellness Center ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย และ พนักงานผู้ให้บริการใน DAC Aesthetic & Wellness Center ( Spa & Treatment Therapist ) จำนวน 6 ตำแหน่ง โดยบัณฑิตจะต้องส่งใบสมัคร และผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นตามที่บริษัทกำหนด

            1.3.การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะตอบโจทย์สถานประกอบการ รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการส่วนตัวได้

            1.4.การแลกเปลี่ยนความรู้ ทรัพยากร และบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการจัดการ

            1.5.การพัฒนาบุคคากรในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

            1.6.ความร่วมมือในการจัดทำ ขั้นตอนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และ การบริหารจัดการ ในส่วนของคลินิกแพทย์แผนไทย และ สปา ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการของ DAC Aesthetic & Wellness

สถาบันด๊อกเตอร์คอสเมติกส์

ขอขอบคุณในความไว้วางใจ

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เป็นอย่างยิ่งค่ะ

.

#สถาบันด๊อกเตอร์คอสเมติกส์ #ฝึกอบรมธุรกิจความงาม

#ฝึกอบรมเปิดคลินิกความงาม#คอร์สเปิดร้านรักษาสิว

#เปิดร้านความงามไม่ใช่หมอ

#หมอมวลชน#เดอร์มิเนตรักษาสิว

#สถาบันด๊อกเตอร์คอสเมติกส์#ฝึกอบรมธุรกิจความงาม

#แฟรนไชส์สร้างอาชีพ#เทรนธุรกิจคลินิกความงาม2023

Facebook Pagelike Widget

บทความล่าสุด

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดีเอซี สหคลินิก อุบลราชธานี ได้จัดงาน Opening Ceremonyซึ่งเป็นอีก 1 ความปลื้มปิติยินดี กับลูกศิษย์ของทางสถาบันในหลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการความงามและได้ดำเนินการลงทุนธุรกิจแฟรนส์ไชส์กับทาง DAC Clinic Thailand

ดีเอซี สหคลินิก อุบลราชธานี ได้จัดงาน Opening Ceremonyซึ่งเป็นอีก 1 ความปลื้มปิติยินดี กับลูกศิษย์ของทางสถาบันในหลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการความงามและได้ดำเนินการลงทุนธุรกิจแฟรนส์ไชส์กับทาง DAC Clinic Thailand

โดยในงานได้รับเกียรติจาก คุณวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี เขต 1 ผศ.ดร.ศักดา บุญยืดรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รศ.ดร.อนัญญา เดชะคำภู...

read more
ภาพบรรยากาศการเปิดคลินิกเสริมความงาม อุบลราชธานีภาพบรรยากาศเปิดศูนย์ความงามจำลองเดอร์มิเนต (DERMINET)           อีกหนึ่งโครงการที่ทางสถาบันฯ ร่วมกับคณะแพทย์แผนไทย        และแพทย์ทางเลือก #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ

ภาพบรรยากาศการเปิดคลินิกเสริมความงาม อุบลราชธานีภาพบรรยากาศเปิดศูนย์ความงามจำลองเดอร์มิเนต (DERMINET) อีกหนึ่งโครงการที่ทางสถาบันฯ ร่วมกับคณะแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ

#การสร้างความยั่งยืนและพัฒนาอาชีพในท้องถิ่น มีความสำคัญอย่างมากในการสร้างสรรค์ และเสริมสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ในระยะยาวของชุมชนท้องถิ่น เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของ ผอ.นิรันดร์...

read more
หลักสูตร Selling Skill For Sale Consult

หลักสูตร Selling Skill For Sale Consult

ปรับแทคติกในกลยุทธ์ธุรกิจต้อนรับปี 67 แบบไม่ต้องเสียงบประมาณหาลูกค้าใหม่ตลอดเวลา เพิ่มรายได้จากลูกค้าเก่าด้วย Upsale และ Cross-Selling ด้วยการเสริมทักษะ”การขาย” ให้กับทีมแพทย์ของคุณ

read more

Get Started

พร้อมหรือยังที่ก้าวไปด้วยกัน

phone

089-944-1346

EMAIL

callcenterdr@gmail.com