พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

by | Feb 22, 2023 | กิจกรรม | 0 comments

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล ตำแหน่ง อธิการบดี กับ บริษัท เดิร์มเอสเธติก จำกัด โดย ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ พรหมผลิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมด๊อกเตอร์คอสเมติกส์ และ พญ.ญาณปภา พรหมผลิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแพทย์

วัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

            1.1.สนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษา คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ในตำแหน่ง พนักงานผู้ให้บริการใน DAC Aesthetic & Wellness Center ( Spa & Treatment Therapist ) พนักงานที่ปรึกษาสุขภาพและความงาม (Aesthetic & Wellness Consultant) หรือ ตำแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม

เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจถึงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามมาตรฐานของ DAC โดยผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยนักศึกษาเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงาน จะต้องส่งใบสมัครขอเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติงาน และผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นตามที่บริษัทกำหนด จึงจะสามารถฝึกปฏิบัติงานได้

            1.2.รับบัณฑิตแพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน ณ DAC Aesthetic & Wellness Center ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย และ พนักงานผู้ให้บริการใน DAC Aesthetic & Wellness Center ( Spa & Treatment Therapist ) จำนวน 6 ตำแหน่ง โดยบัณฑิตจะต้องส่งใบสมัคร และผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นตามที่บริษัทกำหนด

            1.3.การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะตอบโจทย์สถานประกอบการ รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการส่วนตัวได้

            1.4.การแลกเปลี่ยนความรู้ ทรัพยากร และบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการจัดการ

            1.5.การพัฒนาบุคคากรในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

            1.6.ความร่วมมือในการจัดทำ ขั้นตอนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และ การบริหารจัดการ ในส่วนของคลินิกแพทย์แผนไทย และ สปา ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการของ DAC Aesthetic & Wellness

สถาบันด๊อกเตอร์คอสเมติกส์

ขอขอบคุณในความไว้วางใจ

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เป็นอย่างยิ่งค่ะ

.

เพจ dr.cosmetics https://www.facebook.com/DrCosmeticsBlog

#สถาบันด๊อกเตอร์คอสเมติกส์ #ฝึกอบรมธุรกิจความงาม

#ฝึกอบรมเปิดคลินิกความงาม#คอร์สเปิดร้านรักษาสิว

#เปิดร้านความงามไม่ใช่หมอ

#หมอมวลชน#เดอร์มิเนตรักษาสิว

#สถาบันด๊อกเตอร์คอสเมติกส์#ฝึกอบรมธุรกิจความงาม

#แฟรนไชส์สร้างอาชีพ#เทรนธุรกิจคลินิกความงาม2023

บทความที่เกี่ยวข้อง

คอร์ส Basic Aesthetic Procedure

คอร์ส Basic Aesthetic Procedure

คุณหมอที่ไม่เคยเรียนมาก่อน สามารถเริ่มต้นเรียนจากคอร์ส Basic Aesthetic Procedure ฝึกวิเคราะห์รูปหน้า ตำแหน่งใดต้องระวัง ตำแหน่งใดต้องวิเคราะห์เป็นพิเศษ...

read more
Exclusive Private Class

Exclusive Private Class

นี่คือ Exclusive Private Class #คอร์สเลเซอร์ * ที่คุณหมอจะได้ Hands on 1 : 1 กับ Subject จริง อัดแน่นด้วยภาคทฤษฎี ตามด้วยภาคปฎิบัติอย่างละเอียดทุกเครื่องมือ เริ่มตั้งแต่วิเคราะห์...

read more
เปิดรับสมัคร #คอร์สอบรมพิเศษสำหรับแพทย์

เปิดรับสมัคร #คอร์สอบรมพิเศษสำหรับแพทย์

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้! #คอร์สอบรมพิเศษสำหรับแพทย์ ทางสถาบัน ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอาชีพในแวดวง #การแพทย์ความงาม จึงขอเชิญชวนแพทย์ที่มีความสนใจ อัพสกิว เสริมความรู้ หรือ...

read more

Get Started

พร้อมหรือยังที่ก้าวไปด้วยกัน