ธุรกิจสถานความงามดูแลผิวหน้า และผิวพรรณ โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ธุรกิจสถานความงามดูแลผิวหน้า และผิวพรรณ

by | Dec 5, 2018 | ธุรกิจคลินิกความงาม | 0 comments

ธุรกิจสถานความงามดูแลผิวหน้า และผิวพรรณ

ความสวยความงาม เป็นอีกหนึ่งความต้องการที่ผู้บริโภคในยุคนี้ให้ความสําคัญ กลุ่มผู้ที่มีความปรารถนาให้ผิวหน้าและผิวพรรณของตนเองดูดีมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากที่เป็นเพียงความสนใจของกลุ่มผู้หญิงวัยกลางคนที่มีกําลังซื้อสูง ปัจจุบันความสนใจได้ขยายไปยังกลุ่มวัยรุ่น นักศึกษา รวมทั้งกลุ่มลูกค้าผู้ชายมากขึ้น ทั้งนี้ การให้ความสําคัญกับความงามบนใบหน้าและผิวพรรณ ได้รับแรงหนุนจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตของคนยุคใหม่ที่มีการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกมากขึ้น ทั้งการพบปะเพื่อนฝูงและการติดต่อเพื่อ ธุรกิจสถานความงามดูแลผิวหน้า ทําให้คนส่วนใหญ่ต้องการมีหน้าตา และผิวพรรณที่ดูดีเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจ และเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้แก่ตนเองมากขึ้น

นอกจากนี้ ปัจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ กระแสความชื่นชอบศิลปินเกาหลีซึ่งนอกจากจะมีความโดดเด่นทั้งความสามารถในการแสดง การร้องและเต้นแล้ว และยังมีจุดขายในเรื่องของหน้าตาที่สวยงาม และความขาวกระจ่างใสของผิวหน้าและผิวกาย

โดยปัจจัยดังกล่าวนอกจากจะช่วยให้มีกลุ่มผู้ที่สนใจดูแลผิวพรรณเพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังช่วยกระตุ้นให้ลูกค้ามีความต้องการที่จะมีผิวพรรณที่สวยใสในเวลาอันรวดเร็ว แต่ในขณะที่การใช้เครื่องสําอางค์ และครีมบํารุงผิว เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอและไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที่ทําให้คนนิยมที่จะเข้ามาใช้บริการในสถานความงาม/คลินิกความงามเพื่อดูแลผิวหน้า และผิวพรรณเพิ่มมากขึ้น จนธุรกิจสถานความงามกลายเป็นธุรกิจที่น่าสนใจอีกธุรกิจหนึ่ง โดยทั่วไป การให้บริการดูแลผิวหน้าและผิวพรรณ สามารถแบ่งตามประเภทของการให้บริการลูกค้าได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ดังนี้

1) เพื่อรักษาปัญหาเกี่ยวกับผิวหนัง

  • การรักษาปัญหาผิว เช่น สิว ผดผื่น ฝ้า เริ่มมีให้บริการตั้งแต่ในยุคแรกของธุรกิจความงาม ส่วนใหญ่จะเปิดให้บริการในรูปแบบคลินิก และมีแพทย์ประจําคลินิกเป็นผู้ตรวจรักษา โดยการรักษาจะมีตั้งแต่การแนะนําการดูแล ทําความสะอาดผิวหน้า ให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่เกิดปัญหาผิว และรักษาด้วยยาฉีดยาทา และยารับประทาน
  • ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่น ที่มีปัญหาสิว ฝ้า ผดผื่นบนใบหน้

2) เพื่อปรับปรุงสภาพหน้าให้ขาวใสไร้ริ้วรอย

  • เป็นการขยายขอบเขตการให้บริการของธุรกิจเสริมความงาม เพื่อจับลูกค้าที่มีความต้องการเฉพาะ นอกเหนือจากการรักษาปัญหาผิวหนังโดยการบริการจะมีหลายโปรแกรมให้เลือก เช่น ทรีทเมนต์ลบรอยจากสิว ลบริ้วรอยเหี่ยวย่น ปรับผิวขาว ยกกระชับผิว ขัดและพอกผิว
  • การให้บริการจะมีทั้งคลินิก ที่พัฒนาเป็นคลินิกความงามครบวงจรให้บริการทั้งการรักษาปัญหาผิว และการฟื้นฟูสภาพผิว ซึ่งตรวจและวินิจฉัยโดยแพทย์เฉพาะทาง และสถานความงามที่ให้บริการทําทรีทเมนต์หน้าและสปาผิว
  • กลุ่มลูกค้าค้อนข้างหลากหลายตั้งแต่วัยรุ่น วัยกลางคน จนถึงวัยสูงอายุ

สถานความงามดูแลผิวหน้าและผิวพรรณ ไม่รวมโรงพยาบาล คลินิกเวชกรรมทั่วไป โรงพยาบาล/คลินิกศัลยกรรม และสถาบันลดนํ้าหนัก

สําหรับแนวโน้มของธุรกิจสถานความงานดูแลผิว คาดว่าจะเป็นธุรกิจที่มีโอกาสขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของการให้บริการปรับปรุงสภาพผิวหน้า

เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการ “สวยอย่างเร่งด่วน” นับวันจะมีเพิ่มมากขึ้น

ในขณะที่ธุรกิจสถานความงาม มีการปรับปรุงคุณภาพและเทคโนโลยีที่ใช้ในการรักษา และมีการให้บริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วมากขึ้น จนทําให้ผู้บริโภคบางกลุ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป

โดยเริ่มจากการชื่นชอบ ใช้บริการบ่อย กระทั่งบางรายมีการใช้บริการเป็นประจําจนกลายหนึ่งในกิจกรรมยามว่าง อย่างไรก็ตาม แม้ธุรกิจสถานความงามดูแลผิวจะมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็ยังต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงขึ้น ทั้งจากคู่แข่งในธุรกิจประเภทเดียวกัน และคู่แข่งในธุรกิจอื่นๆ เช่น คลินิกเวชกรรม โรงพยาบาล และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าและเครื่องสําอางค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ศูนย์วิจัยกสิกร-เก่า_02

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจสถานความงามดูแลผิวหน้า และผิวพรรณ

หากวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของธุรกิจสถานความงามในเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ดังนี้

 ศูนย์วิจัยกสิกร-เก่า_03 

ปัจจัยหลักที่ผู้ประกอบการควรพิจารณาในการเริ่มทำธุรกิจสถานความงาม

ก่อนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจะประกอบธุรกิจสถานความงาม ควรพิจารณาปัจจัยที่สําคัญดังต่อไปนี้

การเลือกรูปแบบของการให้บริการ และผู้ร่วมลงทุน/การลงทุน ผู้ประกอบการจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตของการให้บริการอย่างชัดเจนว่าจะเลือกเปิดบริการในรูปแบบคลินิก หรือสถานความงาม ซึ่งต้องคำนึงถึงความถนัด ประสบการณ์ กลุ่มลุกค้าเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขีดความสามารถในการเปิดและดําเนินกิจการ เนื่องจากกิจการทั้งสองรูปแบบมีขั้นตอนในการขออนุญาตเปิดกิจการต่างกัน ดังนี้

– คลินิก นับว่าเป็นสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ซึ่งในการจัดตั้งคลินิกจำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล (สามารถยื่นได้ทั้งในนามของบุคคลและนิติบุคคล) และใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล2 โดยในการอนุญาตดำเนินการมีข้อจำกัดให้ผู้ที่สามารถดำเนินการได้จะต้องเป็นแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลปะ และระหว่างการดำเนินงานจำเป็นต้องมีแพทย์ประจําภายในคลินิกอย่างน้อย 1 คน ดังนั้น การเปิดกิจการประเภทคลินิกได้ก็ต่อเมื่อ ผู้ประกอบการต้องเป็นแพทย์ หรือมีหุ้นส่วนเป็นแพทย์ หรือต้องจ้างแพทย์ประจําคลินิกและให้แพทย์ที่เป็นลูกจ้างยื่นของอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาล ส่วนขั้นตอนทางด้านภาษีจะชำระได้ทั้งในนามบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได้ ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับชื่อ และประเภทธุรกิจของผู้ที่ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการดังที่กล่าวในตอนต้น

– สถานความงาม ในการจัดตั้งธุรกิจมีขั้นตอนเหมือนกับการจัดตั้งธุรกิจทั่วไป กล่าวคือ ผู้ประกอบการต้องยื่นขออนุญาตประกอบกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยื่นเรื่องทางด้านภาษี โดยในการเปิดสถานความงาม หากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ทางด้านธุรกิจเสริมความงาม ก็สามารถทําธุรกิจได้เอง ซึ่งจะมีข้อดีในเรื่องความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ แต่ถ้าหากผู้ประกอบการขาดความรู้และประสบการณ์อาจเลือกที่จะหาผู้ร่วมลงทุนที่มีความรู้ หรือมองหาแฟรนไซส์ที่เหมาะสม ซึ่งอาจพิจารณาจากชื่อเสียงของบริษัทและน่าเชื่อถือ มีระบบการดําเนินธุรกิจที่ดีและได้ส่วนแบ่งของผลตอบแทนค่อนข้างดี

การเลือกทําเลที่ตั้งกิจการ เป็นสิ่งที่สําคัญมากสําคัญการดําเนินกิจการ เนื่องจากทําเลที่ดีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรับรู้และการเข้าถึงของกลุ่มผู้บริโภค โดยการเลือกทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมกับการเปิดสถานความงามดูแลผิว ควรพิจารณาเลือกที่ตั้งใกล้กับบริเวณที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายง่ายแก่การเข้าถึง เช่น ย่านธุรกิจและอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา หรือบริเวณที่มีคนผ่านเยอะในแต่ละวัน

โดยทําเลที่ตั้งที่ดีจะต้องเป็นจุดที่คนสามารถสังเกต หรือมองเห็นได้ง่าย สะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ มีที่จอดรถซึ่งมีทางเข้าและที่จอดได้สะดวก ซึ่งหากพิจารณาในช่วงที่ผ่านมา การเลือกทําเลเปิดสถานความงามในห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าต่างๆ จะมีผู้ใช้บริการค่อนข้างมาก เนื่องจาก มีสถานที่จอดรถที่ค่อนข้างสะดวก และเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมต่างๆ เช่น การช้อปปิ้ง ออกกําลังกาย ทานอาหาร เรียนพิเศษ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้า หากต้องการทํากิจกรรมอื่นๆ ก่อนหรือหลังการใช้บริการเสริมความงาม

การกำหนดกรอบการบริหารจัดการที่ชัดเจน โดยผู้ประกอบการควรมุ่งเน้นในการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อให้การบริการของตนเป็นที่น่าไว้วางใจและเชื่อถือได้ทางด้านคุณภาพการรักษา ความปลอดภัย และการให้บริการที่น่าพึงพอใจของบุคลากร ดังนี้

– การสร้างความน่าเชื่อถือทางด้านคุณภาพการรักษา โดยในเรื่องของประสิทธิผลในการรักษาและการปรับสภาพผิว นับว่าเป็นหัวใจสําคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้า โดยส่วนใหญ่ที่ผ่านมา ลูกค้าจะเลือกใช้บริการกับสถานความงาม/คลินิก จากการได้รับคำแนะนำปากต่อปากจากคนรู้จัก นอกจากนี้ ผู้ประกอบการบางรายเน้นชูจุดเด่นทางด้านบุคลากรในการให้บริการ เพื่อเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ เช่น ในกรณีของการให้บริการในรูปแบบคลินิกจะเน้นประชาสัมพันธ์การรักษาโดยแพทย์ ส่วนในกรณีของสถานความงาม จะเน้นการให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรมในการบํารุงผิวหน้า และผิวพรรณ

– การสร้างความน่าเชื่อถือทางด้านความปลอดภัย ผู้ประกอบการควรเลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือแพทย์ ที่ใช้ในการรักษาและปรับปรุงสภาพผิว ซึ่งผ่านการขออนุญาตผลิต/นำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ส่วนยา ที่ใช้และจำหน่ายให้ลูกค้า ต้องเป็นยาที่ขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายและมีฉลากยาที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของ อย. (ผู้ประกอบการสามารถหารายละเอียดได้โดยตรงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

– การสร้างมาตรฐานการให้บริการของบุคลากรในระดับปฏิบัติการ (ยกเว้นแพทย์) บุคลากรในระดับปฏิบัติการ นับว่าเป็นผู้ให้บริการหลักแก่ลูกค้า โดยบุคลากรที่ทำงานในธุรกิจเสริมความงามจำเป็นต้องมีทักษะเฉพาะ ผู้ประกอบการควรสร้างให้บุคลากรของตนเองมีความรู้ตั้งแต่วิธีการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง ขั้นตอนในการทําเพื่อให้การบริการเป็นไปในมาตรการและวิธีการเดียวกัน รวมทั้งบุคลากรควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยา และวิตามินที่ใช้ในการบํารุงผิวหน้า ตลอดจนความแตกต่างระหว่างโปรแกรมต่างๆ เพื่อที่จะช่วยแนะนำให้แก่ลูกค้า และสามารถที่จะตอบคำถามลูกค้าได้ในเบื้องต้น ทั้งนี้ ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ หากผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะฝึกอบรมพนักงาน และหาบุคลากรที่มีประสบการณ์มาร่วมทำงาน อาจจะคัดสรรบุคลากรที่จบการศึกษาจากโรงเรียนสอนวิชาชีพการให้บริการทางความงาม (เช่น โรงเรียนสอนนวดหน้า สอนทำสปาผิว) ที่มีชื่อเสียงและได้รับมาตรฐานในการสอน

โดยสรุป ธุรกิจสถานความงามดูแลผิวหน้าและผิวพรรณ นับได้ว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจอีกธุรกิจหนึ่ง เนื่องจากกระแสความต้องการใช้บริการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการดำรงชีวิตที่ต้องติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกมากขึ้น ทั้งทางด้านการงาน การติดต่อธุรกิจ และพบปะเพื่อนฝูง รวมทั้งกระแสความนิยมศิลปินเกาหลี ที่มีจุดเด่นในด้านความงาม ผิวขาวใส เป็นปัจจัยกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้าให้ความสําคัญกับความสวยความงาม และการดูแลผิวพรรณมากขึ้น

ในขณะเดียวกัน สถาน/คลินิกความงาม สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุดในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทําให้ลูกค้านิยมที่จะเข้าใช้บริการดูแลและปรับปรุงสภาพผิว กับสถาน/คลินิกความงามเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าธุรกิจสถานความงามจะกําลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน แต่หากพิจารณาสภาพการแข่งขันในตลาด พบว่ามีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเช่นกัน เนื่องจากธุรกิจสถานความงามเป็นธุรกิจที่สามารถเข้ามาประกอบธุรกิจได้ง่าย การบริหารจัดการและการดำเนินงานมีขึ้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก โดยนอกจากจะมีคู่แข่งภายในธุรกิจเดียวกันแล้ว ยังต้องเผชิญการแข่งขันกับคู่แข่งจากธุรกิจอื่นๆ เช่น คลินิกเวชกรรมรักษาโรคทั่วไป โรงพยาบาล และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า และเครื่องสําอางค์

สําหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจที่จะเข้ามาสู่ธุรกิจสถานความงาม ควรที่จะพิจารณาเลือกรูปแบบของการให้บริการ (คลินิกหรือสถานความงาม) ที่เหมาะสมกับความสามารถในการประกอบการ หาผู้ร่วมลงทุนที่เหมาะสมกับรูปแบบกิจการ หาทําเลที่ตั้งที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนี้ ควรมีการกำหนดกรอบการบริหารจัดการของธุรกิจที่ชัดเจน โดยควรที่จะมุ่งเน้นให้ธุรกิจเป็นที่น่าเชื่อถือในสายตาของผู้บริโภค ทั้งทางด้านคุณภาพการรักษา และความปลอดภัย รวมทั้งการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยการให้บริการที่ได้มาตรฐานของบุคลากร

 บทความจาก : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

บทความที่เกี่ยวข้อง

5 สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไป หลัง COVID-19

5 สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไป หลัง COVID-19

แนวโน้มตลาด wellness 5 ข้อที่จะพลาดไม่ได้ หลัง covid 19 แนวโน้มตลาด wellness ใหม่ๆ รู้ไว้ไม่ตกเทรน ในสถานการณ์ระบาดของไวรัส COVID-19 ในขณะนี้ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน...

read more
เปิดคลินิกความงาม แค่ฉีดโบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ ร้อยไหม อาจไม่รอด !!

เปิดคลินิกความงาม แค่ฉีดโบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ ร้อยไหม อาจไม่รอด !!

จากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่แพร่ระบาดหนักในประเทศจีน และอีกหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ทำให้สถาบันเสริมความงาม คลินิกความงาม ในกรุงเทพฯ  ปริมณฑล...

read more
เปิดคลินิกความงามอย่างไรให้อยู่รอด !!

เปิดคลินิกความงามอย่างไรให้อยู่รอด !!

จากข้อมูลสถิติที่พบว่า ธุรกิจเสริมความงามและศัลยกรรมในปัจจุบันมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมากและยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แม้ธุรกิจเสริมความงามจะเติบโต...

read more

Get Started

พร้อมหรือยังที่ก้าวไปด้วยกัน

phone

089-944-1346

EMAIL

callcenterdr@gmail.com