บริการของ “ด๊อกเตอร์คอสเมติกส์”

เราให้บริการในเรื่องของการจัดอบรม | เปิดคลินิกความงาม | “ไม่ใช่หมอ” สำหรับท่านที่วางแผนจริงๆจัง “อยากทำธุรกิจคลินิกความงาม” ได้เรียนรู้มิติด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจสถานประกอบการความงาม เพื่อเตรียมความพร้อมในการตัดสินใจ

เปิดคลินิกความงาม

คอร์สสำหรับแพทย์และบุคคลทั่วไป

เป็นคอร์สสำหรับอบรมความรู้แพทย์และอบรมการทำแผนการตลาดสำหรับ ผู้ประกอบการ คุณหมอ และ พนักงานหัตถการ เพื่อช่วยให้การเปิดคลินิกความงามเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

R

ร่วมวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจ

R

คอร์สฝึกอบรมความรู้แพทย์ (หัตถการสำหรับแพทย์)

R

คอร์สฝึกอบรมความรู้ในการทำการตลาด

เปิดศูนย์ความงาม

คอร์สสำหรับพยาบาลและบุคลลทั่วไป

เป็นคอร์สสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเปิดศูนย์ความงามเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการให้บริการความงาม พร้อมทั้งอบรมการทำแผนการตลาดสำหรับ พยาบาลและบุคลลทั่วไป

R

เตรียมความพร้อมก่อน เปิดสถานบริการความงาม

R

คอร์สฝึกอบรมความรู้ในการให้บริการความงาม

R

คอร์สฝึกอบรมความรู้ในการทำการตลาด

เปิดร้านความงามขนาดเล็ก

คอร์สสำหรับพยาบาลและบุคคลทั่วไป

เป็นคอร์สสำหรับเตรียมความพร้อมเปิดร้านความงามขนาดเล็ก มีการอบรมเกี่ยวกับหัตถการทรีทเมนต์ชนิดต่างๆ การให้บริการความงาม การทำแผนการตลาด

R

เตรียมความพร้อมก่อน เปิดร้านความงาม

R

คอร์สฝึกอบรมความรู้ในการให้บริการความงาม

R

คอร์สฝึกอบรมความรู้ในการทำการตลาด

Get Started

พร้อมหรือยังที่ก้าวไปด้วยกัน

phone

02-062-7783 / 089-944-1346

EMAIL

info@doctorcosmetics.com