3 เทคนิควาง แผนธุรกิจความงาม

3 เทคนิควาง แผนธุรกิจความงาม

🔹 เทคนิคแรกคุณควรรู้ว่ากลุ่มลูกค้าของคุณเป็นใคร ?เพื่อที่เราจะวางแผนในการคิดกลยุทธ์เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าของเรา #สิ่งสำคัญ ต้องทำให้ลูกค้าเชื่อมั่น ต้องทำให้ลูกค้าเข้าใจคุณจริงๆในสิ่งที่คุณต้องการจะสื่อสารกับลูกค้า.🔹 เทคนิคที่สองสร้างตัวตนที่ชัดเจน...