คอร์สฝึกอบรมสำหรับแพทย์

คอร์สฝึกอบรมปรับรูปหน้าสำหรับแพทย์

Business Consult & Training For Aesthetic Clinic

ที่ปรึกษาและ ฝึกอบรมแพทย์ – พนักงานหัตถการ เปิดคลินิกความงาม

ธุรกิจคลินิกความงาม ไม่ง่ายเหมือน 10 ปี ที่ผ่านมา !!!

สถานประกอบการความงาม ที่ดำเนินการโดยแพทย์ คลินิกเวชกรรม ( คลินิกความงาม ) นับวันจะเพิ่มจำนวนขึ้นทุกๆปี ด้วยสาเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น คุณหมอที่จบใหม่ หรือพอมีประสบการณ์ อยากจะมี ธุรกิจคลินิก ของตัวเอง, และยังมีนักลงทุนที่อยาก จ้างหมอหรือเป็นหุ้นส่วนหมอ, รวมทั้งแพทย์ที่เปิดคลินิกอยู่แล้ว อยากเสริมการให้บริการ ด้านความงาม สิว ฝ้า กระ ริ้วรอย ปรับรูปหน้า

เดอร์มิเน็ต เซ็นเตอร์ (สถาบันความงาม และ ศูนย์ฝึก อบรมธุรกิจความงาม ) ซึ่งดำเนินการโดยแพทย์มากว่า 12 ปี ได้จัดคอร์สฝึก อบรมแพทย์ ปรับรูปหน้า ร้อยไหม ฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ ให้กับคุณหมอที่สนใจเปิดคลินิกความงาม หรือ เสริมความรู้ในการเป็นแพทย์ประจำคลินิกความงาม

* รวมทั้งช่วยให้คำแนะนำ ในการจัดซื้อจัดหา เครื่องมือแพทย์ความงาม เวชภัณฑ์ ยา เวชสำอาง

รายละเอียดคอร์ส อบรมเปิดคลินิกความงาม 

หัวข้อสัมมนา :

ร่วมวิเคราะห์และวางแผนร่วมกัน

 •  การเลือกทำเล สถานที่ตั้ง และการตกแต่งร้าน
 • การเลือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ให้สอดคล้องการให้บริการ
 • การคัดเลือกบุคลากร ที่มีใจรักงานบริการ
 • การเลือกเครื่องมือความงาม ที่เหมาะสม
 • การเลือกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
 • การสร้างแบรนด์ตัวสินค้า ร้านความงาม และตัวผู้ประกอบการ
 • งบประมาณเบื้องต้นในการลงทุนเปิดสถานบริการความงาม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ผู้ประกอบการที่สนใจเปิดสถานบริการความงาม (ใช้ชื่อร้านตัวเอง)

ที่ปรึกษา
 • คุณนิรันดร์ พรหมผลิน ผู้อำนวยการศูนย์ด็อกเตอร์คอสติกส์ (ดูแลวางแผนการตลาดความงาม)
 • พ.ญ.ญาณปภา คุณหมออรไลน์ แพทย์ด้านผิวพรรณความงาม (ดูแลนวัตกรรมความงาม)

คอร์สฝึกอบรมความรู้แพทย์ (หัตถการสำหรับแพทย์)

1. หัวข้อบรรยายทฤษฎี และ ฝึกปฏิบัติ
 • การแก้ปัญหาผิวด้วยเลเซอร์ชนิดต่างๆ
 • การลดริ้วรอย ปรับรูปหน้าด้วยวิธีการฉีดสาร BotulinumToxin A
 • การเติมเต็มร่องลึก ปรับรูปหน้าด้วยวิธีการฉีดสารเติมเต็ม (Filler )
 • การยกกระชับผิวหย่อนคล้อย ปรับรูปหน้าด้วยการร้อยไหม (Thread Lifting )

งบประมาณคอร์สฝึกอบรม :  50,000 บาท/ท่าน ระยะเวลา 2-3 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
 • บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ แพทย์ 
วิทยากร
 • คุณนิรันดร์ พรหมผลิน ผู้อำนวยการศูนย์ด็อกเตอร์คอสติกส์ ( ที่ปรึกษาคลินิกความงามกว่า 10 ปี )
 • พ.ญ.ญาณปภา คุณหมออรไลน์ แพทย์ด้านผิวพรรณความงาม( ประสบการณ์คลินิกความงามมากว่า 13 ปี )
สิ่งที่ได้รับ
แพทย์ : สามารถวิเคราะห์ปัญหาผิว และ โครงใบหน้าของคนไข้ได้ถูกต้อง และสามารถทำหัตถการแพทย์ต่างๆ ได้

 

ลงทะเบียน


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เพิ่มเพื่อน LINE