คอร์สฝึกอบรมเปิดคลินิกความงาม

หลักสูตร | ฝึกอบรมความรู้ พนักงานหัตถการ

หัวข้อการอบรม

 1. ความรู้ด้านความงาม โดยแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญ
 2. ความรู้เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง โดยผู้เชี่ยวชาญความงาม
 3. ความรู้เกี่ยวกับหัตถการทรีทเมนต์ชนิดต่างๆ และ ภาคปฏิบัติ พร้อมสอบประเมิน
 4. ความรู้เกี่ยวกับ ธุรกิจความงาม ในช่วงการ StartUp Businees

ระยะเวลาการฝึกอบรม

7 วัน (4 ท่าน)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ พนักงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญความงาม และ พนักงานตำแหน่งทำหัตถการ

สถานที่ : สถาบันความงามเดอร์มิเน็ต เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร

ทีมวิทยากรและที่ปรึกษา

พ.ญ.ญาณปภา คุณหมออรไลน์

พ.ญ.ญาณปภา คุณหมออรไลน์ แพทย์ด้านผิวพรรณความงาม (ดูแลให้คำปรึกษา นวัตกรรมความงาม)

 • จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • จบหลักสูตรอบรมด้านผิวหนัง(Cosmetic Dermatology)
 • อดีตแพทย์ประจำโรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี
 • อดีตแพทย์ประจำโรงพยาบาลวิชัยเวช
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านผิวหนังความงามมากกว่า 10 ปี
 • รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ประจำคลินิก NYC Clinic
 • ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ประจำคลินิกความงาม Derminet Doctor Clinic
 • ผู้บริหารสถาบันความงาม เดอร์มิเนต และอาจารย์สอนแพทย์

Fanpage : [Derminet Doctor Clinic]

คุณนิรันดร์ พรหมผลิน ผู้อำนวยการศูนย์ด็อกเตอร์คอสติกส์

คุณนิรันดร์ พรหมผลิน ผู้อำนวยการศูนย์ด็อกเตอร์คอสติกส์ ( ที่ปรึกษา การตลาดสถานความงาม )

Fanpage : [DrCosmetics ที่ปรึกษา เปิดคลินิกความงาม ร้านความงาม]

งบประมาณคอร์สฝึกอบรม : 75,000 บาท

 

สิ่งที่ได้รับ

ผู้เชี่ยวชาญความงาม : สามารถตรวจสภาพผิว และให้คำแนะนำในการดูแลผิว แนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ และ เลือกโปรแกรมทรีทเมนต์ที่เหมาะกับสภาพผิวของลูกค้าได้

พนักงานหัตถการ : สามารถปฎิบัติงานได้ถูกต้อง พร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติม ขณะดูเเลลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นใจ

ผลิตภัณฑ์ : เจลสำหรับทำทรีทเมนต์ มูลค่า 10,000 บาท

การชำระเงิน 

 • ชำระเงิน 50% ก่อนเข้ารับการอบรมอย่างน้อย 3 สัปดาห์
 • กรณีที่ต้องการสั่งซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ด้วย กรุณาชำระเงินค่าเครื่องมืออุปกรณ์ 50% ของราคาเครื่องมือ ก่อนเข้ารับการอบรมอย่างน้อย 3 สัปดาห์ เพื่อสั่งซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ
 • ชำระส่วนที่เหลืออีก 50% ในวันแรกของการฝึกอบรม

วิธีการชำระเงิน

1. ชำระเงินสด โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือ ชำระที่ DERMINET CENTER สำนักงานใหญ่

2. ชำระด้วยบัตรเครดิตที่ DERMINET CENTER สำนักงานใหญ่ (ค่าธรรมเนียม 3%)

ท่านสามารถโอนเงินได้ที่

ธนาคารกสิกรไทย

เลขที่บัญชี 723-2-57076-2

ชื่อบัญชี นิรันดร์ พรหมผลิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ลงทะเบียน