คอร์สสอนปรับรูปหน้า ฉีดโบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ ร้อยไหม

สอนปรับรูปหน้า สำหรับแพทย์

ฝึกฉีดโบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ ร้อยไหม

เดอร์มิเน็ต เซ็นเตอร์ (สถาบันความงาม และ ศูนย์ฝึก อบรมธุรกิจความงาม ) ซึ่งดำเนินการโดยแพทย์มากว่า 12 ปี ได้จัดคอร์สฝึกอบรมแพทย์ ปรับรูปหน้า ร้อยไหม ฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ ให้กับคุณหมอที่สนใจเปิดคลินิกความงาม หรือ เสริมความรู้ในการเป็นแพทย์ประจำคลินิกความงาม

* รวมทั้งช่วยให้คำแนะนำ ในการจัดซื้อจัดหา เครื่องมือแพทย์ความงาม เวชภัณฑ์ ยา เวชสำอาง

คอร์สฝึกอบรมหัตถการสำหรับแพทย์

1. หัวข้อบรรยายทฤษฎี และ ฝึกปฏิบัติ Work Shop Hand-on

  • การแก้ปัญหาผิวด้วยเลเซอร์ชนิดต่างๆ
  • การลดริ้วรอย ปรับรูปหน้าด้วยวิธีการฉีดสาร Botulinum Toxin A
  • การเติมเต็มร่องลึก ปรับรูปหน้าด้วยวิธีการฉีดสารเติมเต็ม ( Filler )
  • การยกกระชับผิวหย่อนคล้อย ปรับรูปหน้าด้วยการร้อยไหม ( Thread Lifting )
งบประมาณคอร์สฝึกอบรม :  50,000 บาท/ท่าน ระยะเวลา 2-3 วัน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1. แพทย์เวชปฏิบัติ หรือ แพทย์ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำหัตถการปรับรูปหน้า
วิทยากร
1. คุณนิรันดร์ พรหมผลิน ผู้อำนวยการศูนย์ด็อกเตอร์คอสติกส์
( ที่ปรึกษาคลินิกความงามกว่า 10 ปี )
2. พ.ญ.ญาณปภา คุณหมออรไลน์ แพทย์ด้านผิวพรรณความงาม
( ประสบการณ์คลินิกความงามมากว่า 13 ปี )

สิ่งที่ได้รับ

แพทย์ : สามารถวิเคราะห์ปัญหาผิว และ โครงใบหน้าของคนไข้ได้ถูกต้อง และสามารถทำหัตถการแพทย์ต่างๆ ได้

การชำระเงิน  : 
  • ชำระเงินค่าคอร์สอบรม 50% ก่อนเข้ารับการอบรมอย่างน้อย 2 สัปดาห์
  • ชำระส่วนที่เหลืออีก 50% ในวันแรกของการฝึกอบรม

วิธีการชำระเงิน :

  1. ชำระเงินสด โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือ ชำระที่ DERMINET CENTER สำนักงานใหญ
  2. ชำระด้วยบัตรเครดิตที่ DERMINET CENTER สำนักงานใหญ่ (ค่าธรรมเนียม 3%)

ท่านสามารถโอนเงินได้ที่

ธนาคารกสิกรไทย

เลขที่บัญชี 723-2-57076-2

ชื่อบัญชี นิรันดร์ พรหมผลิน

หมายเหตุ

  1. งบประมาณในการอบรมนี้ รวมค่าวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม ได้แก่ ยาโบท็อกซ์ 100 ยูนิต , ฟิลเลอร์ 2 หลอด และ ไหมละลายที่ใช้ในการฝึกอบรมหัตถการแพทย์ 10 เส้น สำหรับฝึกอบรมแพทย์ต่อ 1 ท่าน ( กรณีที่ต้องการใช้มากกว่าจำนวนที่กำหนด จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มตามต้นทุนยาและเวชภัณฑ์)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม